Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimizi Dikkatine (Mezuniyet)

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi ve öncesinde Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin azami süreleri, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle (kayıt dondurma haricinde) sona erecektir.

Bu durumdaki öğrencilerimizin "Derslerini" (en az 10 farklı ders) başarılı olarak tamamlayıp, "Bitirme Projesini" en geç 17 Ocak 2020 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdadır.

    Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 12–(1):

"Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir."

** Projenizi teslim etmeden önce Enstitüden örnek bir projeyi görebilirsiniz.

            Proje teslim edilirken;

       (Final notlarının en son ilan edilme tarihi 16 Ocak 2020)

1- Almış olduğunuz derslerin (10 farklı ders) tamamından başarılı olarak geçmelisiniz.

2- Projeniz tamamlanması durumunda danışmanızla iletişime geçmelisiniz.

3- Danışmanınız projeyi onaylaması halinde "Proje Onay Formu" bilgisayar ortamında doldurup, danışmanınıza ve anabilim dalı başkanına imzalatmalısınız.

a- Bu formu, Enstitü sayfası formlar bölümünde 8E' de bulabilirsiniz.

b- Bu formun aslını Enstitüye teslim etmek üzere tutunuz, renkli fotokopisini ise hazırladığınız projede "Yemin Metni" nin altına koymalısınız.

c- Bu formun alt kısmında Enstitüye teslim etmeniz gereken diğer dökümanları görebilirsiniz.

4- Diğer Dökümanlarda;

a) İlişik Kesme Belgesi (4A) 

b) Mezuniyet Dilekçesi (17A)

*Örnek Proje (İlk beş sayfa için)

Sayfa Numaralandırma

*Tez Yazım Klavuzu

Başa Dön