İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

DERSLİKLER (2019-2020 BAHAR DÖNEMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANSLAR İÇİN)

Tezsiz Yüksek Lisans derslikleri için tıklayınız.

Not: Maliye (Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları) ve Maliye ve Mali Yönetim (Mali Yönetim Denetim ve Finans) Anabilim Dallarının dersleri Alsancak S.M.M.O. odasında yapılacaktır. (2019 Bahar Döneminde kayıtlanan ve Üniversitemiz ile Odalar arasında yapılmış olan protokole tabi olan öğrencileri kapsamaktadır.)Gerekli bilgi almak isteyenler Arş. Gör. Abdulcelil GAZİOĞLU ile iletişime geçebilir.  (Dahili: 3282)

Not: 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi tezsiz yüksek lisans dersleri Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu binası zemin kat dersliklerinde yapılmaktadır.

Menüyü Kapat