İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kayıt Dondurma Talebinde Bulunacak Öğrencilerin Başvuruları

    31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında COVID-19 küresel salgını dolayısıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla isteyen öğrencilerin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kayıtlarının dondurulmasına karar verilmiştir.

Buna Göre;

-Başvurular 12 Nisan 2020 Pazar günü sonuna kadar elektronik ortamda alınacaktır.

-Başvuru için aşağıda belirtilen adres üzerinden kimlik ve öğrenci bilgileri doğrulandıktan sonra talepte bulunmak yeterli olacaktır. Öğrencilerimizden posta veya kargo yoluyla ıslak imzalı dilekçe istenmeyecektir.

Kayıt dondurma talebinde bulunmak için tıklayınız.

Önemli Bilgiler;

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
• Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

• Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

• Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabilecektir.

 

Menüyü Kapat