İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tez ve Proje Konu Bildirimi Hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

İkinci dönemini tamamlayan öğrencilerimizin (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans)

Konu bildirimini yapmaları için Son Gün: 04 Eylül 2020 dir.

Tezli Yüksek Lisans İçin

Tez Konu Bildirim Formu için Tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans İçin

Proje Konu Bildirim Formu için Tıklayınız.

 

*Formlar word ortamında doldurulmalı. İlgili bölümler ve imzalar tamamlanmış olarak Enstitüye teslim edilmelidir.

 

Not: Danışman Değişikliği içinde Son Gün: 04 Eylül 2020 dir.

Danışman Değişikliği Formu İçin Tıklayınız.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Menüyü Kapat