İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine (Mezuniyet)

2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi ve öncesinde Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin azami süreleri, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle (kayıt dondurma haricinde) sona erecektir.

  Mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz;

A- En geç 17.07.2020 tarihine kadar tez savunma sınav tarihi alınmalıdır.

B-Tez savunma sınavı en geç 14.08.2020 tarihinde yapılmalıdır.

Gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdadır.

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 7–(1):

"Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir."

Örnek Tez (Tez yazım klavuzuna uygun olarak hazırlanmıştır.)

 

Tez savunma sınavından önce;

1) 8A-Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı Başkanı imzası gerekir)

2) 8D-Tez Teslim Formu (Danışman imzası gerekir)

3) 11A-Tez Çalışması Orjinallik Raporu (Öğrenci ve Danışman imzası gerekir)

4) Tez yazım klavuzuna uygun spiralli 1 adet tez.

Tez savunma sınavı sırasında;

1) 8B-Tez Sınavı Tutanak Formu (1 Adet)

2) 8C-Tez Değerlendirme Formu (Her Jüri Üyesi için 1 Adet)

*Bu iki form Enstiden alınacaktır.

Tez savunma sınavından sonra; (Başarı durumunda)

1) Tez sınavı Tutanak formu ve Tez değerlendirme formu (3 gün içerisinde)

2) 2 Adet ciltlenmiş tez (Enstitüden örnek bir teze bakınız)

3) 2 Adet CD (İçerisinde PDF Formatında teziniz bulunmalı)

4) 2 Adet Tez Veri Giriş Formu (Linke tıklayınız)

5) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6) 1 Adet Mezuniyet Dilekçesi (17A Formu)

7) 1 Adet İlişik Kesme Belgesi (4A Formu)

En geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilir.

Formlara buradan ulaşabilirsiniz

Menüyü Kapat