İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Tez İzleme ve Tez Öneri Savunmaları Hk.

   Değerli Öğrencilerimiz;

   Enstitümüz 21.05.2020 Tarih ve 2020/08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

   COVİD-19 küresel salgını nedeniyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere, doktora programlarımızda yapılan tez izleme ve tez öneri savunma sürelerinin 28.08.2020 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Menüyü Kapat