İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere İlişkin Ek Süre Hakkı

Değerli Öğrencilerimiz;

10.06.2020 tarihli resmi gazete'de yayınlanan; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde değişlik yapılmasına dair yönetmelik ile;
MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerimiz;

1-Talepte bulunan öğrencilerimizin 1 dönem ek süre alacaklardır.

2-Başvuru talepleri: 17 Ağustos - 12 Eylül 2020 online olarak alınacaktır.

3-Başvuru linki ilerleyen süreçte yine bu duyuruda paylaşılacaktır.

Not: Bu tarihten sonra yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Menüyü Kapat