İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine (Diploma Basımı)

Değerli Mezunlarımız,

-Diploma ve diploma eklerinin basımı tamamlanmıştır. Enstitümüzden teslim alabilirsiniz.

*Diploma teslimi öğrencinin kendisine veya Noter onaylı belge ile adına herhangi birine teslim edilir.

Not: Seyehat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı'ndan mezun öğrencilerimiz diploma ekinin basımı önümüzdeki hafta tamamlanacaktır.

Teslim Almaya Gelirken;

1- Nüfus Cüzdanının Aslını ve Bir Adet Fotokopisini yanınızda getirmeniz zorunludur.

2- Yabancı Uyruklu mezun öğrencilerimiz diploma almaya gelmeden önce www.turkiyemezunlari.gov.tr adresine girerek "mezun formunu" doldurması ve  çıktısını getirmesi gerekmektedir.

*Pandemi dolayısıyla Üniversitemizde açık kırtasiye bulamayacağınızdan; fotokopi için kampüs dışına çıkmak zorunda kalırsınız.

Menüyü Kapat