İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Yeterlik Sınavı Hk. (2021-2022 Güz Dönemi)

Değerli Öğrencilerimiz,

*Tüm derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan ve 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

*Bir öğrenci yeterlik sınavına bir yılda güz dönemi için : Ekim-Kasım-Aralık ve  bahar dönemi için :Nisan-Mayıs-Haziran aylarında olmak üzere en fazla iki kez girebilir.

*Bir öğrenci en geç beşinci yarıyılında yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 

2021-22 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz;

A-İlgili tarihlerde ders kaydını yapan öğencilerimiz 15 Ekim 2021 tarihine kadar Enstitümüze başvuru yapmalıdır.

*Doktora yeterlik başvuru dilekçesi için tıklayınız.  (Elektronik ortamda doldurulmalı ve imzalar tamamlandıktan sonra teslim edilmelidir)

 

B-Enstitü Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını yapmak üzere en az ikisi başka Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesini belirler ve Enstitüye bildirir.

*Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu İçin tıklayınız. (Elektronik ortamda doldurulmalı ve imzalar tamamlandıktan sonra teslim edilmelidir)

 

C-Öğrenci yazılı ve sözlü olarak uygulanacak yeterlik sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 70 almalıdır. Yazılı sınavdan minimum puanı alamayan öğrenci sözlü sınavına alınmaz.

*Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Bildirim Formu için tıklayınız. (Elektronik ortamda doldurulmalı ve imzalar tamamlandıktan sonra teslim edilmelidir)

*Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

D-Yeterlik sınavında  başarılı olan öğrenci  için bir ay içerisinde Anabilim Dalı tarafından Tez İzleme Komitesi kurulur ve Enstitüye bildirilir.

*Doktora Tez Öneri Komite Formu için tıklayınız. (Elektronik ortamda doldurulmalı ve imzalar tamamlandıktan sonra teslim edilmelidir)

Menüyü Kapat