İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Çiğdem Ünal

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Coğrafya Bölüm Başkanı
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
 • Turkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı
 • Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Etik Kurul Üye

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Atatürk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya
 • Lisansüstü Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Atatürk Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAK. - COĞRAFYA

Akademik Özgeçmiş


 • ÜNAL ÇİĞDEM,İZMİR’İN GÖÇ ANALİZİ (2008-2018), Doğu Coğrafya Dergisi, 2020, 25, 195 203
 • ÜNAL ÇİĞDEM,SANAYİ’DE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMLER İZMİR ÖRNEĞİ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 6, 1 18
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’NİN I. DÜZEY BÖLGELERİNDE GÖÇ İSTATİSTİKLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZİ (2007-2017), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 21, 737 758
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Ve Yönetilmesinde Yerel Halkın Algı Ve Tutumları, Doğu Coğrafya Dergisi, 2018, 23, 113 130
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye Sanayisinde Osmanlı Devletinin Etkileri, Çukurova Araştırmaları Dergisi, 2018, 4, 86 106
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ÇELİK MEHMET ALİ,Temporal Change (1984-2015) of Land Use/cover in Çiğli District, International Journal ofSocial and Related Science(IJSoReS), 2017, 1, 1 6
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ BİR KAVRAM YAVAŞ ŞEHİRLER, Doğu Coğrafya Dergisi, 2016, 21, 13
 • ÇELİK MEHMET ALİ,ÜNAL ÇİĞDEM,Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilir Ekolojik Bakış Açısıyla Gediz Deltasının Ele Alı, Journal of Turkish Studies, 2016, 11, 25 25
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ KAVRAMLAR‘’YAVAŞ ŞEHİRLER ve YAVAŞ TURİZM’’, Doğu Coğrafya Dergisi, 2016, 20, 13- 28
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye Nüfusunun Yaşlanma Endeksi ve Potansiyel Destek Oranlarının Dağılımı, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 12, 321 340
 • İLTER İLHAN,ÜNAL ÇİĞDEM,Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5e Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrenme Sürecine Etkisi: Bir Eylem Araştırması., Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, 295 330
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri, Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, 2014, 17, 271 289
 • Çiğdem Ünal, Selçuk Ilgaz,I. Kademe İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı, Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 6, 151 167
 • Çiğdem Ünal, İlhan İlter, Bayram yılar,KIRSAL KESİMDE İKAMET EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİN ŞEHİR ALGILARI: NİTEL BİR ANALİZ, Doğu Coğrafya Dergisi, 2013, 18, 29 47
 • Çiğdem Ünal, İlhan İlter, Bayram Yılar,KIRSAL KESİMDE İKAMET EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİN ŞEHİR ALGILARI: NİTEL BİR ANALİZ, Doğu Coğrafya dergisi, 2013, 18, 29 47
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 17, 271 289
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’DE BAZI KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYLERİNİN COĞRAFİ GÖSTERGELERLE BELİRLENMESİ, The Journal of Academic Social Science Studies, 2012, 5, 847 875
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 16, 345 361
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİNİN 1.DÜZEY BÖLGELERİNDEKİ GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI, Türk Coğrafya Dergisi, 2011, 1, 39 54
 • Çiğdem Ünal, Zeki Başaran,YENİ PROGRAM ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI ( Erzurum), Milli Eğitim Dergisi, 2010, 39, 291 310
 • Çiğdem Ünal, İlhan ilter,Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 14, 147 165
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ÇELİKKAYA TEKİN,Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)., Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 197 212
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE’DE ŞEHİRLİ VE KÖYLÜ NÜFUSUN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (1960-2007), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Derg., 2009, 9, 67 81
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ERZURUM NÜFUSUNUN SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELERİ VE DOĞU ANADOLUDAKİ İL MERKEZLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI, Türk Coğrafya Dergisi, 2008, 1, 73 94
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türkiye’nin Bölgesel Farklılıkları, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2008, 6, 89 113
 • ÜNAL ÇİĞDEM,SUKÜLTÜRÜ VE TORTUM ÇAYI HAVZASINDAKİ GELİŞME POTANSİYELİ, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat fak. Sosyal Bilimler dergisi, 2006, 1, 115 141
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TOKAT’IN İKLİM ÖZELLİKLERİ, Gaziosmanpaşa Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 1, 171 197
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Erzurum’un Hayvancılık Potansiyeli, Doğu Coğrafya Dergisi, 2004, 9, 257 274
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER İLE BUNLARIN UYGULANMA SIKLIĞI, Doğu Coğrafya Dergisi, 2004, 9, 15 27
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE (5.Sınıflar) PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ, Osmangazi Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, 4, 1 20
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ERZURUM’UN TARIM POTANSİYELİ, Doğu Coğrafya, 2003, 8, 189 213
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Pasinler Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü, Doğu Coğrafya dergisi, 2003, 8, 115 133
 • ÜNAL ÇİĞDEM,MESCİTLİ (İSPİR-ERZURUM) HEYELANI, Doğu Coğrafya Dergisi, 2000, 1, 193 209
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YENİDEN YERLEŞTİRME SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BİR ÖRNEK, Türk Coğrafya Dergisi, 1998, 1, 151 163
 • ÜNAL ÇİĞDEM,“Pasinler’de Geleneksel Kır Meskenleri, Doğu Coğrafya Dergisi, 1997, 271 283
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Hasankale’nin Kuruluş ve Gelişimini Hazırlayan Coğrafî Faktörler, Doğu Coğrafya Dergisi, 1997, 1, 285 303
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Pasinler’de Geleneksel Kýr Meskenleri, Doğu Coğrafya Dergisi, 1997, 1, 271 283
 • ÜNAL ÇİĞDEM,İZNİK İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ, Türk Coğrafya Dergis, 1997, 1, 197 221
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Erzurum da Hava Kirliliği ve Etkileyen Coğrafi Faktörler, Atatürk Üniv. KKEF Sosyal Bilimler Dergisi, 1996, 28 42
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Demirdöğen Barajı ve Yöre Ekonomisine Yapması Beklenen Katkılar, Doğu coğrafya Dergisi, 1995, 1, 448 456
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,KENAR FATİH,Sewferihisar’xxın Sakin Kent Göstergeleri Açısından Sürdürülebilirliği,1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi,20.06.2019 22.06.2019, İstanbul, TÜRKİYE, 30.12.2019
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye’de İç Göçler ve Sanayileşme İlişkisinin Sosyoekonomik Sonuçları,II. Uluslarası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,04.05.2018 05.05.2018, aDANA, TÜRKİYE, 05.05.2018
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye’de Gemi Geri Dönüşüm Sanayi (Aliağa),Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu,03.05.2018 05.05.2018, İSTANBUL, TÜRKİYE, 31.10.2018
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Sürdürülebilir Kentleşme Çerçevesinde Yavaş Şehirlerin Yönetimi,IGCC Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi,08.05.2018 11.05.2018, kONYA, TÜRKİYE, 15.12.2018
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,Kent İçi Sanayilere Yerel Halkın Yaklaşımı,2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017),20.04.2017 23.04.2017, 15.06.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,Approach of Local Communıtıes to the Urban Industry,Proceedings Book of 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017),20.04.2017 23.04.2017, 20.04.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,Kent İçi Sanayilere Yerel Halkın Yaklaşımı,Proceedings Book of 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences,20.04.2017 23.04.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 23.04.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Yaşam Endeksine Göre Türkiye’nin Bölgesel Farklılıkları,Uluslarasası Sosyal Bilimler Sempozyumu.,18.05.2017 20.05.2017, Alanya, TÜRKİYE, 18.05.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye’de Sanayi Sektöründeki Değişimler Üzerine Bir Analiz,2. Uluslarasası Sosyal Bilimler Sempozyumu,18.05.2017 20.05.2017, Alanya, TÜRKİYE, 18.05.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Türkiye’de Yoksulluk Ve Gelir Dağılımındaki Bölgesel Farklılıklar,Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi,08.11.2017 10.11.2017, Ankara, TÜRKİYE, 20.12.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Aliağa’da Sanayileşme, Ekonomik Büyüme ve Nüfus İlişkileri,Arkeoloji, Tarih, Coğrafya,Turizm ve KültürüyleGeçmişten Günümüze1. Aliağa Sempozyumu,14.09.2017 15.09.2017, Aliağa, TÜRKİYE, 14.09.2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Changes in the Demographicsof Turkey and Demographic Opportunities,4th International Geography Symposium23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY,23.05.2016 26.05.2016, Antalya, Kemer, TÜRKİYE, 23.05.2016
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ÇELİK MEHMET ALİ,Temporal Change (1984-2015) of Land Use/cover in Çiğli District,3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016),,19.10.2016 - 24.10.2016, Antalya, TÜRKİYE, 2016
 • Çiğdem ÜNAL, Mehmet Ali Çelik,Temporal Change (1984-2015) of Land Use/cover in Çiğli District, ,3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN ,19-24 Ekim, Antalya, Türkiye, 2016
 • Çiğdem Ünal,Türkiye Nüfus Yapısındaki Değişimler Ve Demografik Fırsatlar,Kemer,23-26 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2016
 • ÜNAL ÇİĞDEM,ABD de ve Türkiye de Üstün Zekalı Çocukların Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Ürünlerin Renzulli nin Üçlü Zenginleştirme Modeli Ölçeğinde Karşılaştırılması,IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi,22.09.2014 25.09.2014, İstanbul, TÜRKİYE, 22.09.2014
 • Çiğdem Ünal Hüseyin Mertoğlu,. ABD'de ve Türkiye'de Üstün Zekalı Çocukların Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Ürünlerin Renzulli'nin Üçlü Zenginleştirme Modeli Ölçeğinde Karşılaştırılması,İstanbul Üniversitesi,22-15 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Çiğdem Ünal, Fatma Yücel,Kültürel Yozlaşmanın Türk Masal Anlatma Geleneğine Etkisi. ,Faculty of Oriental Studies University Warsaw,12-14 Eylül, Varşova, polonya, 2012
 • Nüfus ve Kalkınma Korelasyonunda Erzurum.,Atatürk Üniversitesi,28-30 Mayıs, Erzurum, Türkiye, 2012
 • Türkiye’de Göç İle Sanayileşme Korelasyonu,İstanbul Üniversitesi,7-10 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2011
 • Sürdürülebilir Kentleşme Yaklaşımı ve Coğrafi Göstergeleri. ,İstanbul Üniversitesi,7-10 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2011
 • The Distribution of Employment by Economic Sector in Turkey: A Comparison with the EU Countries.,Antalya,2-5 Haziran, Türkiye, 2010
 • Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitiminde Uygulanabilirliliği.,Marmara Üniversitesi,7-9 Ekim , İstanbul, Türkiye, 2009
 • Relationship of Environment-Industry ın Sustaniable Development. İnternational Symposium on Sustaniable Development,International Burc University.,1-3 Haziran, Bosna, 2009
 • Beyşehir Gölü Ekosostemi,Beyşehir,11-13 Mayıs, Konya, Türkiye, 2006
 • Erzurum-Uzundere İlçesinde Seracılık Faaliyetleri,Erzurum,1-3 Temmuz, 1998
 • ÜNAL ÇİĞDEM,TÜRKİYE DE GÖÇ İLE SANAYİLEŞME KORELASYONU,Uluslararsı Katılımlı Coğrafya Kongresi,07.09.2011 10.09.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME YAKLAŞIMI VE COĞRAFİ GÖSTERGELERİ,Uluslararası katılımlı coğrafya kongresi,07.09.2011 10.09.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,The Distribution of Employment by Economic Sector in Turkey A Comparison with the EU Countries,İnternatıonal Geography Symposium,02.06.2011 05.09.2011
 • Çiğdem Ünal, Buket Karatop,RELATIONSHIP OF ENVIRONMENT INDUSTRY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT,İnternatıonal Symposium on Sustaniable Development,09.06.2009 10.06.2009
 • ÜNAL ÇİĞDEM,BEYŞEHİR GÖLÜ EKOSİSTEMİ,1.Uluslararası Beyşehir Yöresi ve Sempozyumu,11.05.2007 13.05.2007, Konya, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliği,Marmara Üniv. IV.Sosyal Bilimler Kongresi,07.10.2008 09.10.2008, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,NÜFUS VE KALKINMA KORELASYONUNDA ERZURUM,!.Ulusal Coğrafya Sempozyumu Erzurum,28.05.2012 30.05.2012, TÜRKİYE
 • Fatma Yücel, Çiğdem Ünal,Kültürel yozlaşmanın Türk masal anlatma geleneğine etkisi,II. Internatıonal Symposium of Türkology,12.09.2011 14.09.2011, Warsaw, POLONYA
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Erzurum Uzundere ilçesinde seracılık faaliyetleri,Atatürk Üniv. Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu,01.07.1998 03.07.1998, Erzurum, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,. Emirdağ’ın Tarım Potansiyeli İl Ekonomisindeki Yeri Ve Sorunları,Uluslararası Emirdağ Sempozyumu,24.08.2017 26.08.2015, Emirdağ, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME,Emirdağ’ın Hayvancılık Potansiyeli İl Ekonomisindeki Yeri Ve Sorunları,Uluslararası Emirdağ Sempozyumu,24.08.2017 26.08.2017, Emirdağ, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,“Sındırgı İlçesinde Azalan Nüfus İle Sosyoekonomik Değişimlerin Analizi,Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu,05.10.2017 07.10.2017, Sındırgı, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,“Sındırgı İlçesinde Azalan Nüfus İle Sosyoekonomik Değişimlerin Analizi,Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu,05.10.2017 07.10.2017, Sındırgı, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,“Sındırgı İlçesinde Azalan Nüfus İle Sosyoekonomik Değişimlerin Analizi,Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu,05.10.2017 07.10.2017, Sındırgı, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,“Sındırgı İlçesinde Azalan Nüfus İle Sosyoekonomik Değişimlerin Analizi,Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu,05.10.2017 07.10.2017, Sındırgı, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM,Sındırgı İlçesinde Tarımsal Faaliyetler İle Çevre İlişkileri ve Sorunlar,Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu,05.10.2017 07.10.2017, Sındırgı, TÜRKİYE
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Aliağa İlçesinde Sanayinin Tarihsel Gelişimi Yapısal Özelliklewri ve Önemi, ISBN:978-625-7046-67-1, Gece Akademi, 2019
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Yer Bilimi, YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR, ISBN:978-605-241-686-0, S:176 191, Pegem Akademi, 2019
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Türkiye Coğrafyası Araştırması, İller Arası Göç Korelasyonu, ISBN:978-605-318-885-8, S:115 140, Pegem, 2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM,YÜCEL BESİME, 21.yy.da Eğitim ve Toplum, . Kent İçi Sanayilere Yerel Halkın Yaklaşımı, ISBN:978-605-66529-0-5, S:62 73, İBAD, 2017
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Current Topics in Social Sciences, Changes in the Demographics of Turkey and DEMOGRAPHİC Opportunites, ISBN:978-954-07-4135-2, S:704 715, St. Kliment Ohrıdski University Press Sofia, 2016
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Türkiye'de Sanayi ve Ticaret, ISBN:978-605-318-697-7, S:197 228, Pegem Yayınevi, 2016
 • Current Topics in Social Sciences, Changes in the Demographics of Turkey and DEMOGRAPHİC Opportunites, ISBN:978-954-07-4135-2, S:704-715, St. Kliment Ohrıdski University Press Sofia, 2016
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Sosyal Proje Geliştirme, Pegem, 2014
 • Sosyal Proje Geliştirme, ISBN:978-605-364-679-2, S:1-165, Pegem Akademi, 2014
 • Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, The Distribution of Employment by Economic Sector in Turkey: A Comparison with the EU Countries ( Chapter Sıx), ISBN:1-4438-2986-2, S:57-71, Cambridge Scholars Publishing, 2011
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Türkiye de Sanayi, ISBN:978-975-442-159-0, Mega ofset, 2010
 • Türkiye'de Sanayi, S:1-424, Mega Ofset Matbaacılık, 2010
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Öğrenme Öğretme Kuramları ve Coğrafya Eğitimine Yansımaları, ISBN:978-605-89789-0-4, Eser matbaası, 2008
 • Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Coğrafya Eğitimine Yansımaları, ISBN:978-605-89789-0-4, S:1-176, Efser Ofset matbaacılık, 2008
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Şenkaya İlçesinin coğrafi etüdü, ISBN:975-67 55-89-X, Aktif Yayınevi, 2005
 • ÜNAL ÇİĞDEM, Şehir Coğrafyası Açısından Tokat, ISBN:975-67-55-88-1, Aktif Yayınevi, 2005
 • Şenkaya İlçesinin Coğrafi Etüdü, ISBN:975-67 55-89-X, S:1-230, Aktif, 2005
 • Şehir Coğrafyası Açısından Tokat, ISBN:975-67 55-88-1, S:1-188, Aktif, 2005
 • Coğrafya ’ya Adanmış Bir Ömür PROF. DR. HAYATİ DOĞANAY, Karsın Kentsel Gelişimi, Atatürk Üniv. yayınları
 • (2020), (TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ BİR KAVRAM YAVAŞ ŞEHİRLER)
 • (2020), (Pasinler Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü)
 • (2020), (Türkiye de Sanayi)
 • (2020), (TÜRKİYE DE İMALAT SANAYİNİN 1 DÜZEY BÖLGELERİNDEKİ GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI)
 • (2020), (Türkiye Nüfusunun Yaşlanma Endeksi ve Potansiyel Destek Oranlarının Dağılımı)
 • (2020), (İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türkiye nin Bölgesel Farklılıkları)
 • (2020), (TOKAT IN İKLİM ÖZELLİKLERİ)
 • (2020), (Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları Fırat Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği)
 • (2020), (Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Ve Yönetilmesinde Yerel Halkın Algı Ve Tutumları)
 • (2020), (Şehir Coğrafyası Açısından Tokat)
 • (2020), (Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği).)
 • (2020), (Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5e Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrenme Sürecine Etkisi: Bir Eylem Araştırması.)
 • (2020), (İLKÖĞRETİM I KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER İLE BUNLARIN UYGULANMA SIKLIĞI)
 • (2020), (YENİ PROGRAM ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI Erzurum)
 • (2020), (I Kademe İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı)
 • (2020), (Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliği)
 • (2019), (Türkiye nüfus yapısındaki değişimler ve demografik fırsatlar)
 • (2019), (KIRSAL KESİMDE İKAMET EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİN ŞEHİR ALGILARI NİTEL BİR ANALİZ)
 • (2019), (Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Ve Yönetilmesinde Yerel Halkın Algı Ve Tutumları)
 • (2019), (Şenkaya İlçesinin coğrafi etüdü)
 • (2019), (YENİDEN YERLEŞTİRME SORUNLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BİR ÖRNEK)
 • (2019), (Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları Fırat Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği)
 • (2019), (Türkiye de Sanayi)
 • (2019), (İZNİK İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ)
 • (2019), (ERZURUM NÜFUSUNUN SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELERİ VE DOĞU ANADOLUDAKİ İL MERKEZLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI)
 • (2019), (I Kademe İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı)
 • (2019), (Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilir Ekolojik Bakış Açısıyla Gediz Deltasının Ele Alı)
 • (2019), (İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE 5 Sınıflar PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ)
 • (2019), (YENİ PROGRAM ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI Erzurum)
 • (2019), (İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türkiye nin Bölgesel Farklılıkları)
 • (2019), (Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği).)
 • (2019), (TÜRKİYE DE BAZI KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYLERİNİN COĞRAFİ GÖSTERGELERLE BELİRLENMESİ)
 • (2019), (Türkiye Nüfusunun Yaşlanma Endeksi ve Potansiyel Destek Oranlarının Dağılımı)
 • (2019), (TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ BİR KAVRAM YAVAŞ ŞEHİRLER)
 • I.Kademe İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Konularının Öğrencilerin Soru Sorma ve Eleştiri Yapma Becerilerine Olan Katkısı, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (2500)
 • Türkiye'nin Sanayi Coğrafyası, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (4500)
 • ABD VE TÜRKİYEDE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ), Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (10 000)
 • Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Doğu Coğrafya Dergisi
 • Türk Coğrafya Kurumu Dergisi
 • Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin ders başarısı ve eleştirel düşünmeye etkisi, PINAR BİNGÖL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay yönteminin öğrencilerin akademik başarısına ve problem çözme becerilerine etkisi, ÇİĞDEM ANGİŞHAN, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye ve ABD'de üstün zekalı çocuklara sosyal bilgiler dersi veren öğretmenlerin görüş ve uygulamaları: Hope Projesi ve BİLSEM örneği, HÜSEYİN MERTOL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrenci başarısına, bilimsel sorgulayıcı-araştırma becerilerine, akademik motivasyona ve öğrenme sürecine etkileri, İLHAN İLTER, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim ı. kademe sosyal bilgiler dersindeki iletişim ve sosyal etkileşim becerileri, MÜRTEZA ÖZGENÇLİ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • VIII. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yer alan olgu, kavram ve genellemelerin öğretimi ve önemi, RABİA GENÇMEHMETOĞLU, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.sınıf örneği), TEKİN ÇELİKKAYA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersinde küme çalışmaları, MUHARREM ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi, TEKİN ÇELİKKAYA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İlköğretim beşinci sınıflarda sosyal bilgiler öğretimi ve problem çözme yöntemi, ÖZLEM YILMAZ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Belcik Çayı Havzası`nın coğrafya etüdü, GÜLPINAR AKBULUT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Eleşkirt ilçe merkezinin coğrafi etüdü, EMİNE TEYFUR, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Çat ilçe merkezinin coğrafi etüdü, DİLEK GÜVEN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • MAHALLİ İDARELER, Çalıştay yöneticisi, Yarı Zamanlı, 1.1.2014 - 1.1.2014
 • Türk Coğrafya Kurumu, Üyelik, 2001

Dersler

Menüyü Kapat