ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Lisansüstü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Üniversite Akdeniz Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. - Konaklama İşletmeciliği

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Üniversite Akdeniz Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. - Konaklama İşletmeciliği
 • Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge, Güler Mehmet Emre,Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), 2017, 9, 202 204
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Güler Mehmet Emre,Kültürel Farklılıkların Ziyaretçi Tercihlerine Etkisi: Van Akdamar Adası Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016, 1, 157 169
 • Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge, Güler Mehmet Emre,Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları: Seferihisar Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016, 1, 107 119
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür,The Feelings of the Visitors Participating In Religious Tourism the Case of Virgin Mary House in Izmir, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2016, 6, 30 47
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Overview of Voluntourism in Turkey: An Implication Towards the Experıence of Volunteers and Their Motivation, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2015, 5, 30-47
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Luxury Tourism in Turkey, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2014, 2, 1-20
 • Sarıbaş Özgür, Yılmaz Yıldırım,Destinasyon Pazarlamasında Farklılaşan Turist Davranışlarıyla Birlikte Film Ve Dizi Sektörünün Rolü, Pi: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2013, 11, 34-37
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Critical Approach to Geothermal Energy in Turkey in Terms of Sustainability and Health Tourism, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2012, 2, 192-207
 • Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge, Güler Mehmet Emre,The Determination of Emotional Situations of Employees by Sternberg’xxs Love Theory: A Research in Five Star Accommodation Enterprises,17th International Business Congress,26.04.2018 28.04.2018, İzmir, Türkiye, 28.04.2018
 • Sarıbaş Özgür, Akbaba Atilla,A General Overview of Social Tourism Literature in Turkey: A Bibliometric Study on Social Tourism Researches,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Akbaba Atilla,Participants Experiences at Local Cultural Festivals:The Case of Mesir Paste Festival in Manisa - Yerel Kültürel Festivallerde Katılımcı Deneyimleri:Manisa Mesir Macunu Festivali Örneği,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • Güler Mehmet Emre, Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge,An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • Akbaba Atilla, Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge,Turizmde Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme İlişkisine Yönelik Örnek Olay İncelemesi: Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) Projesi,International Congress on Entepreneurship (ICE),14.07.2017 16.07.2017, Balıkesir, Türkiye, 01.09.2017
 • Sarıbaş Özgür, Demir Cengiz,Impact of Demographic Characteristics on Participation of Recreation Activities: Case of Antalya and Izmir, I. Eurasia İnternational Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC),28-30 May, Konya, Turkey, 2015
 • Sarıbaş Ö, Kömürcü S, Güler ME, Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği ,Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi,14-16 Mayıs, Gümüşhane, Türkiye, 2015
 • Sarıbaş Özgür, Öter Zafer,Risk as a motivation in adventure tourism and its use in terms of tourism marketing.,8th Silk Road International Conference on Development of Tourism in Black and Caspian Seas Regions,24.05.2013 26.05.2013, Tbilisi, Gürcistan, 24.01.2013
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Critical Approach To Geothermal Energy in Turkey inTerms of Sustainability and Health Tourism,The 4th International Symposium on SustainableDevelopment,24.05.2013 26.05.2013, Bosna-Hersek, 2013
 • Sarıbaş Özgür, Çevik Birsen, Aksu A. Akın,Turizm Sektöründe Ulusal Meslek Standartları Algılaması ve Sertifikasyon: Antalya Yöresinde Bir Uygulama,III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu,10-11 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2012
 • Sarıbaş Özgür,“Kişilik Tiplerine ve Demografik Özelliklere Göre Boş Zaman Değerlendirme ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımı Etkileyen Unsurlar: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama,13. Ulusal Turizm Kongresi,7 - 9 Aralık, Antalya, Türkiye, 2012
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Güler, Mehmet Emre,Five Senses of the Cities and the Impact on Tourism Case of Izmir,II. Eurasia International Tourism Congress (EITOC),05.05.2016 07.05.2016, Konya, Türkiye
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, Deniz Sporları, ISBN:9786052540855, DETAY YAYINCILIK, 2019
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, Uzay Turizminin Geleceği, ISBN:9786052540855, DETAY YAYINCILIK, 2019
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, Uzay Turizmi Topluluğu, ISBN:9786052540855, DETAY YAYINCILIK, 2019
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, Spor ve Rekreasyon, ISBN:9786052540855, DETAY YAYINLARI, 2019
 • Öter Zafer, Sarıbaş Özgür, Turist Rehberliği, Turist Rehberlerinin Görevleri ve Rolleri, ISBN:9786052540336, Detay Yayıncılık, 2018
 • Sarıbaş Özgür, Öter Zafer, Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Kültürel Miras Kapsamında Gastronomi, ISBN:978-605-2323-67-0, S:178 187, Detay Yayıncılık, 2018
 • Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge,Günlü Ebru, Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN:9786052323052, S:171 185, Detay Yayıncılık, 2017
 • Öter Zafer, Sarıbaş Özgür, Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Turizmde Temel Kavramlar, ISBN:9786052323052, S:1 - 16, Detay Yayıncılık, 2017
 • Sarıbaş Özgür, Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Rekreasyon (Eğlence Dinlence) İşletmeciliği, ISBN:9786052323052, S:107 120, Detay Yayıncılık, 2017
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Metalaşan Turizm Metalaştirilan Hayvanlar Turizmin Ahlaki Sorumluluğu, Turistik Etkinlikler - Festivaller- ve Hayvanlar, ISBN:978-605-320-577-7, S:85-105, Nobel Yayıncılık, 2017
 • Sarıbaş Özgür, Altıntaş Volkan, Turizm İşletmeciliği, Turizmin Geleceği, ISBN:978-605-320-487-9, S:421 453, Nobel Yayıncılık, 2016
 • 1, (20.6.2017), (Kültürel Farklılıkların Ziyaretçi Algılarına Etkisi: Van - Akdamar Örneği)
 • 1, (20.6.2017), (The Feelings of The Visitors Participating in Religious Tourism: The Case of Virgin Mary House in Izmir)
 • 10, (20.4.2017), (The Feelings of The Visitors Participating in Religious Tourism: The Case of Virgin Mary House in Izmir)
 • 16, (20.9.2016), (Kişilik Tiplerine Ve Demografik Özelliklere Göre Boş Zaman Değerlendirme Ve Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımı Etkileyen Unsurlar: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama)
 • 45, (19.8.2016), (Destinasyon Pazarlamasında Farklılaşan Turist Davranışlarıyla Birlikte Film ve Dizi Sektörünün Rolü)
 • 3, (15.10.2014), (Risk As A Motivation In Adventure Tourism And Its Use In Terms Of Tourism Marketing)
 • Turistlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarını Etkileyen Unsurlar: Antalya ve İzmir Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4500),1.1.2015
 • Çalışanların İşe Karşı Duygu Durumlarının Sternberg'in Aşk Kuramıyla Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4500)
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Farabi ve Mevlana Değişim Programı kapsamında kurum koordinatörü, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1.3.2018-1.3.2019
 • Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Elemanı Temsilcisi, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 8.12.2017
 • Bölüm Staj Komisyonu Üyesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, 14.9.2017
 • Danışma Kurulu Üyesi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 15.1.2016-15.2.2018

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Turizm
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • <<Rekreasyon>>
 • <<Turizm İ̇şletmeciliği>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön