ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim ve Organizasyon ABD.
 • Lisansüstü Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Gazi Üniversitesi-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim ve Organizasyon ABD.
 • Lisansüstü Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Gazi Üniversitesi-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
 • ERDOĞMUŞ NİHAT,ESEN MURAT,Classifying Universities in Turkey by Hierarchical Cluster Analysis, EĞİTİM VE BİLİM, 2016, 41, 363 382
 • GÜMÜŞ SEDAT,BELLİBAŞ MEHMET ŞÜKRÜ,ESEN MURAT,GÜMÜŞ EMİNE,A systematic review of studies on leadership models in educational research from 1980 to 2014, Educational Management Administration & Leadership, 2016, 1
 • Murat Esen, Dilek Esen,Öğretim Üyelerinin Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim ve Bilim, 2015, 1, 52-67
 • ESEN MURAT,KAYA ÖZBAĞ GÖNÜL,An Investigation of the Effects of Organizational Readiness on Technology Acceptance in e-HRM Applications, International Journal of Human Resource Studies, 2014, 4, 232 247
 • Murat Esen, Köksal Büyük,Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin İncelenmesi: Yükseköğretim Kurulu Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 1, 313-326
 • Murat Esen, Nihat Erdoğmuş,Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları, Journal of Higher Education, 2014, 1, 44-53
 • Nurullah GENÇ, Gönül ÖZBAĞ, Murat ESEN,Resoruce Based View And The Impacts Of Marketing And Production Capabilities On Innovation, Journal of Global Strategic Management, 2013, 1, 24-35
 • N GENÇ, G ÖZBAĞ, M ESEN,Resource based view and the impacts of supportive functional capabilities on innovation, 2012
 • Murat MUTLU, A ÇELİKEL, Murat ESEN,Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 3, 109-115
 • Murat Esen, Köksal Büyük, Dilek Esen,Kamuda Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı: Yükseköğretim Kurulu Örneği,13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 2014
 • G OZBAĞ, M ESEN, D ESEN,The Impact of HRM Capabilities on Innovation Mediated by Knowledge Management Capability,International Strategic Management Conference
 • N GENÇ, M ESEN, T ÜZÜMCÜ,Turizm İşletmelerinde Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Müşteri Memnuniyetine Olan Etkisi,Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, TÜRKİYE
 • N ERDOĞMUŞ, M ESEN,İşletmelerin e-İKY uygulamalarına hazır oluşlarının kullanıma yönelik niyete etkisi: ampirik bir araştırma,19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE
 • Erdoğmuş Nihat, Esen Murat,An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM,Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uygulamalı Medya, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (119656),2.12.2016
 • Yükseköğretimde Kurumsal İtibar Ölçümü: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Örneği, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (250),31.12.2015
 • Kurumsal Gelişim Projeleri (Yüksek Öğretim Sisteminin (YÖKSİS) Yeniden Yapılandırılması ,Yükseköğretim Kurulu e-Belge Yönetim Sistemi Kurulumu, Akademik Özgeçmiş Sistemi Kurulumu), Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü,,1.5.2015
 • Üniversite-Kent İlişkisinin Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Sürecine Etkileri, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5000)
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2017-2021 Stratetejik Plan Hazırlama Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • İzmir Üniversiteleri Platformu Üniversitelerinin Akademik Performans Analizi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (50572)
 • Yükseköğretim Dergisi
 • Milli Folklor
 • Eğitim ve Bilim

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön