ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye
 • HEPAKSAZ ENGİN,AVCI ORÇUN,Vergi Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları (İzaha Davet Müessesesi ve Mükellef Hakları Bağlamında Değerlendirmeler), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 23, 759 772
 • HEPAKSAZ ENGİN,Vergi Mükellefi- Mali Müşavir İlişkilerinde Yetki-Sorumluluk Sorunsalı ( Genel Sorunlar ve Bazı Yargı Kararları Işığında Değerlendirmeler), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 20, 233 251
 • HEPAKSAZ ENGİN,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, 32, 921 940
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,HEPAKSAZ ENGİN,Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 93 114
 • HEPAKSAZ ENGİN,SONKUR GAZİ,Vergi Usul Kanunu ve Gümrük KanunuKapsamında Uzlaşma Müessesesi(Sayısal Veriler Işığında Değerlendirmeler), Gümrük ve Ticaret Dergisi, 2017, 4, 49 66
 • HEPAKSAZ ENGİN,Factors affecting the success of the election economy in developed and developing countries (Some examples about Turkey), New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2016, 2, 68 75
 • HEPAKSAZ ENGİN,HAYRULLAHOĞLU BETÜL,E-Devlet Kapsamında Vedop Uygulamaları ve E-Haciz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2011, 3
 • HEPAKSAZ ENGİN,ÇEVİKCAN FATİH,ÖZ ERSAN,Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği, Vergi Dünyası Dergisi, 2011
 • KILIÇ RAMAZAN,HEPAKSAZ ENGİN,Uluslararası Ölçekte Gerçekleştirilen Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Uygulanan Ulusal ve Uluslararası Tedbirler ve Çözüm Önerileri, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 2011
 • HEPAKSAZ ENGİN,AKDEMİR TEKİN,TÜRKİYE’DE YENİ ANAYASA TARTIŞMALARININ VE 1982 ANAYASASI’ NIN VERGİSEL HÜKÜMLERİNİN TOPLUMSAL SÖZLEŞME TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010
 • HEPAKSAZ ENGİN,Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2007
 • HEPAKSAZ ENGİN,AVCI ORÇUN,The Taxpayer Rights Arising During the Tax Judging Process,33th International Public Finance Conference,08.05.2018 12.05.2018, Antalya, TÜRKİYE, 24.05.2018
 • HEPAKSAZ ENGİN,The Collection Phase Of The Taxation Process In Terms Of Taxpayer Rights and Its Evaluation,8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018,11.05.2018 13.05.2018, Viyana, AVUSTURYA, 20.10.2018
 • HEPAKSAZ ENGİN,Tax Payer Rights in the Taxation Process in Turkey,VII. International Conference on Economics econworld,23.01.2018 25.01.2018, 12.05.2018
 • HEPAKSAZ ENGİN,ERTEKİN ŞABAN,TÜRKİYE’DE VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE VERGİ İNCELEMELERİ VE İDARİ VERGİ CEZALARININ ANALİZİ,IBANESS-Ohrid/Macedonia 2017 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series,26.10.2017 28.10.2017, OHRID, MAKEDONYA, 28.10.2017
 • HEPAKSAZ ENGİN,Tax Crimes And Penalties In Turkish Tax Procedure Code And Some Special Issues (Complicity, Repetition, Separation Of Acts, Joinder Of Offences),ICBES International Conference on Business Economics Studies,25.02.2016 28.02.2016, 28.02.2016
 • HEPAKSAZ ENGİN,The Evaluation Of Tax Reconciliation In Turkish Tax Law In Terms Of The Basic Principles Of The Constitution And The Rule Of Law,Econworld International Conference on Economics,01.02.2016 03.02.2016, Barcelona, İSPANYA, 03.02.2016
 • HEPAKSAZ ENGİN,Factors Affecting the Success of the Election Economy in Developed and Developing Countries (Some Examples About Turkey),World Congress of Administrative & Political Sciences,26.11.2015 28.11.2015, roma, İTALYA, 18.12.2015
 • HEPAKSAZ ENGİN,The Practice of Reconciliation in Turkish Tax Law Settlement and Administrative Discretion,International Conference of Interdisciplinary Conference Proceedings,16.04.2015 19.04.2015, San Antonio, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 19.04.2015
 • HEPAKSAZ ENGİN,AVCI ORÇUN, Maliye Araştırmaları-2, Mükellef Hakları Kavramının Vergi Yargısının İşlevleri, İlkeleri ve Bazı Özellikli Durumlar Bakımından Değerlendirilmesi, ISBN:978-605-327-740-8, S:135 149, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
 • HEPAKSAZ ENGİN, Türkiye'de E-Devlet ve E-Mali Uygulamalar, ISBN:978-605-5804-61-9, Gazi, 2011
 • 1, (20.9.2016), ( Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform)
 • 285, (14.9.2016), (E-Devlet Kapsamında Vedop Uygulamaları ve E-Haciz)
 • 3, (20.7.2016), ( Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform)
 • (20.6.2016), (E-Devlet ve E-Mali Uygulamalar)
 • 2, (26.5.2016), (Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform)
 • 199, (15.4.2016), (Uluslararası Ölçekte Gerçekleştirilen Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Uygulanan Ulusal ve Uluslararası Tedbirler ve Çözüm Önerileri)
 • (1.3.2016), (Uluslararası Ölçekte Gerçekleştirilen Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Uygulanan Ulusal ve Uluslararası Tedbirler ve Çözüm Önerileri)
 • 329, (20.2.2016), (Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği)
 • (20.1.2016), ( Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform)
 • 133, (20.1.2016), (E-Devlet Kapsamında Vedop Uygulamaları ve E-Haciz)
 • Vergi Raporu Dergisi, 2016
 • GÜMRÜK&TİCARET DERGİSİ
 • Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yrd.Doç, Tam Zamanlı,
 • Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Yrd.Doç., Tam Zamanlı,
 • T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. , Dr. Öğr.Gör., Tam Zamanlı,
 • T.C. Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO , Dr. Öğr.Gör., Tam Zamanlı,
 • T.C. Ege Üniversitesi, Şef, Tam Zamanlı,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Uzman, Tam Zamanlı,
 • T.C. Emlak Bankası A.Ş., Uzman, Tam Zamanlı,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü, Geçici İşçi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Maliye

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön