ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi)
 • Doktora İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi)
 • Doktora İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Yunanistan ve Batı Trakya da Din ve Eğitim, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2016, 2, 1 58
 • Bahçekapılı M,The Ebb and Flow of Religious Education in Turkey Since February 28 (1997), ILAHIYAT STUDIES: A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, 2014, 5, 79-111
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Finlandiya da Din Eğitimi, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, 6, 889 922
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Avrupa da İslam Din Eğitimi Modelleri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2012, 7 42
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Din ve Ahlak Eğitiminin Ergenlerin Kişilik Gelişimine Katkısı, Değerler Eğitimi Dergisi, 2011, 7 42
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Batılı Ülkelerde Din Eğitiminin Kültürlerarası Barış Hoşgörü ve Diyalog Ortamına Olan Katkısı Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2011, 129 152
 • Bahçekapılı M,Integrative Religious Education Approach in Context of England and Availability for Turkey, Journal of Intercultural an Religious Studies, 2011, 1, 9-28
 • Bahçekapılı M,Din Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar: Din Hakkında ve Dinden Öğrenme, Islamic University of Europe Journal of Islamic Research, 2011, 8, 170-204
 • Batı'da Değerler Eğitimi Algısı,“Değerler Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar ve İlham Verici Uygulamalar”,04.04.2016, 2016
 • Mehmet Bahçekapılı,Hasta ve yakınlarına Manevi Bakım, Danışmanlık,PALYATİF BAKIM VE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA İLETİŞİM, PSİKİYATRİK VE MANEVİ BAKIM,23 Şubat 2016, Türkiye, 2016
 • Çocukların Kişilik Gelişiminde Anne-Babanın Rolü,Aile ve Dini Rehberlik Çalıştayı,28 Şubat-1 Mart 2015, İzmir, Türkiye, 2015
 • BİYO-PSİKO-SOSYAL AÇIDAN DİNİN ENGELLİLİK VE FARKLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ,Engelliler Dini ve Manevi Bakım Sempozyumu,2 Aralık 2014, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Çocukların Kişilik Gelişiminde Anne-Babanın Rolü,21. Yüzyılda Aile Sempozyumu,14-17 Aralık 2015, İzmir, Türkiye, 2014
 • Batıda Engellilere Yönelik Dini ve Manevi Bakım Hizmetleri,ENGELLİLER ve DİNİ - MANEVİ BAKIM” SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013 Perşembe,5 Aralık 2013, İstanbul, Türkiye, 2013
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Dünyada Manevi Bakım Uygulama Örnekleri,Engelliler ve Manevi Bakım Paneli,6 Mayıs 2013, İstanbul, TÜRKİYE, 2013
 • BAHÇEKAPILI MEHMET,Bio-Psiko-Sosyal Açıdan Dinin Ruh Sağlığı, Stress, Depresyon ve Engellilik Üzerindeki Etkisi,Din Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu,05.02.2012, TÜRKİYE, 06.02.2012
 • Türkiye'de Eğitim Politikaları, Türkiye'de Din Eğitimi Politikaları, ISBN:978-605-320-079-6, S:371-402, Nobel, 2015
 • BAHÇEKAPILI MEHMET, Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri, ISBN:978-605-86375-8-0, İlke Yayınları, 2013
 • BAHÇEKAPILI MEHMET, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü, ISBN:978-975-6303-14-6, İlke Yaınları, 2012
 • BAHÇEKAPILI MEHMET, Avrupa'da Din Eğitimi, ISBN:978-605-88345-1-4, ÖNDER Yayınları, 2012
 • BAHÇEKAPILI MEHMET, Ortaöğretin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Dini Duygu, Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, ISBN:978-605-88345-0-7, S:303, Seda Özalit, 2010
 • Bahçekapılı M, Din Eğitimi Açısından İngiltere ve Türkiye, Ark
 • 3, (1.1.2015), (DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI SEÇMELİ DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA))
 • 19, (1.1.2013), (Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları)
 • 3, (Compulsory Religious Education in Turkey)
 • Avrupa'da Din Eğitimi Uygulamaları, İngiltere, Avusturya ve İsveç Örneği, Koordinatör, Avrupa Birliği Destekli Proje, Koordinatör,,1.1.2011
 • Din Eğitiminin Kişisel Gelişim Üzerindeki Etkisi ve bilişim Teknolojisi ile Desteklenmesi, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Journal of Intercultural and Religious Studies
 • Marife
 • Değerler Eğitimi Dergisi
 • EKEV AKADEMİ
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Journal of Intercultural and Religious Sturdies , Yardımcı editör, 2014
 • Journal of Intercultural and Religious Sturdies , Editör kurulu üyeliği, 2011
 • Engelsiz Dünya Ödülleri (Eğitim Alanında) Bilim Ödülü,2016
 • Teşekkür Belgesi,2016
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2012
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2011
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2010
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2010
 • TAKDİR BELGESİ,2010
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2005
 • Teşekkür Belgesi,2001
 • Rektör Özel (Okul Birinciliği),2001
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,Dekan Yardımcısı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Üniversitede diğer idari görev
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Bölüm Başkanı Yardımcısı
 • İzmir Katip Çelebi Üniversite Eğitim Komisyonu Üyeliği,Üniversitede diğer idari görev
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO akademik kurul üyeliği
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimer Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Rektör Danışmanı
 • Milli Eğitim Bakanlığı, AB Proje Koodinatörlüğü, Tam Zamanlı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Tam Zamanlı,
 • Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,
 • Yardımcı Doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat FAkültesi,
 • Yardımcı Doçent, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Çalıştay, Din Öğretimi Çalıştayı, Bilim/danışma kurul üyeliği, Amasya, 2015
 • Sempozyum, Din Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu, Kurul üyesi, İstanbul, 2012
 • Çalıştay, Uluslararası Katılımlı Yetişkinlik Döneminde Otizimli Bireylerin Eğitim, Bakım ve Rehabilitasyon Çalıştayı, Kurul üyesi, İstanbul, 2011

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İlahiyat Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön