İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
 • Hastane İşletmeciliği Anabili Dalı Başkanı
 • Sağlık Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
 • Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Uludağ Üniversitesi-Tıp Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • Kaçmaz bali kevser,KIDAK LEVENT BEKİR,ÖZDEMİR GÜNGÖR DİLEK,HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KONSÜLTASYON SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergsi, 2019, 22, 767 782
 • ÖZDEMİR GÜNGÖR DİLEK,KIDAK LEVENT BEKİR,ERCAN YASEMİN,FORMAL COMMUNICATION CHANNELS IN A STATE HOSPITAL: AQUALITATIVE STUDY, IIOAB, 2018
 • VURUCUOĞLU AYŞE,ÖZDEMİR GÜNGÖR DİLEK,CAMUZ BERBER İPEK,KIDAK LEVENT BEKİR,KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONU ÇALIŞANLARININ BULAŞICI HASTALIKLARKONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE UYGULANAN KORUNMA YÖNTEMLERİ, İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNAL, 2018
 • DURSUN TAŞÇI PINAR,ÖZDEMİR GÜNGÖR DİLEK,HÜCCETOĞULLARI ZEHRA ÖZGE,KIDAK LEVENT BEKİR,Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri, zmir Democracy University Health Sciences Journal, 2018, 1, 39 54
 • GİRGİN RUKİYE GÜNSELİ,KIDAK LEVENT BEKİR,YURDABAKAN İRFAN,Secondary Traumatic Stress Scale: An adaptation study, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018, 19, 45 51
 • KIDAK LEVENT BEKİR,DEMİR HÜSEYİN,Özdemir Esin,Bilimsel Haritalama Yöntemiyle Hastane Yönetimi Alanındaki Tematik Değişimin Analizi, Genel Tip Dergisi, 2017, 2, 43 50
 • Doğan Eren Ayşegül,KIDAK LEVENT BEKİR,İzmir İli Karşıyaka İlçesi’nde Kamuya Bağlı Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Özel Muayenehanelerde Görev Yapan Diş Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017
 • BURMAOĞLU SERHAT,SARITAŞ ÖZCAN,KIDAK LEVENT BEKİR,CAMUZ BERBER İPEK,Evolution of connected health: a network perspective, Scientometrics, 2017, 112, 1419 1438
 • ÇAKMAK CUMA,DEMİR HÜSEYİN,KIDAK LEVENT BEKİR,A research on examination of medical errors throughcourt judgments, J Turgut Ozal Med Cent, 2017
 • BURMAOĞLU SERHAT,KIDAK LEVENT BEKİR,SUR HAYDAR,DEMİR HÜSEYİN,Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanında Sistem Dinamikleri Uygulamaları Bibliyometrik Bir Analiz, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2016, 19, 465 479
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ AMBULANS SERVİSİ ÖRNEĞİ, SDÜ VİZYONER DERGİSİ, 2016, 7, 1 15
 • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP İle Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 8, 93 107
 • KIDAK LEVENT BEKİR,NİŞANCI ZEHRA NURAY,BURMAOĞLU SERHAT,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Kamu HastanesiÖrneği, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Organizasyon Dergisi, 2015, 22, 483 500
 • KIDAK LEVENT BEKİR,AKSARAYLI MEHMET,Simulation Modeling for Process Improvement in a General Surgery Service, Current Research Journal of Social Sciences, 2011, 3, 114 125
 • KIDAK LEVENT BEKİR,Örgüt İçi Stres Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Eğitim Diş Hastanesinde Çalışan Diş Hekimleri Üzerine Bir Uygulama, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2011, 48, 35 48
 • KIDAK LEVENT BEKİR,DEMİR SEVDA,ÇEBER TURFAN ESİN,SAN TURGAY AYŞE,İzmir de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2011, 14, 1 26
 • KIDAK LEVENT BEKİR,Hastane Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Tutumlarının Belirlenmesi İzmir İli Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 25, 159 172
 • İzmir’de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları , Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2011, 14, 1-26
 • Simulation Modeling for Process Improvement in a General Surgery Service , Current Research Journal of Social Sciences, 2011, 2, 114-125
 • Hastane Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Tutumlarının Belirlenmesi: İzmir İli Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uygulaması , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 25, 159-172
 • Örgüt İçi Stres Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Eğitim Diş Hastanesinde Çalışan Diş Hekimleri Üzerine Bir Uygulama , Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2011, 48, 35-48
 • KIDAK LEVENT BEKİR,Decreasing The Need for Kidney Transplantation Through Proactive Managemen, Nobel Medicus, 2010, 6, 61 67
 • ÖZBEK AYLİN,ÖZBARAN NAZLI BURCU,KIDAK LEVENT BEKİR,Birinci Basamak Hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi İçin Bir Model Araştırması Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bilgi ve Beceri Eğitimi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 2010, 17, 129 137
 • AVCI MELTEM,ÖZGENÇ ONUR,COŞKUNER AYTEN,BOZCA BERNA,KIDAK LEVENT BEKİR,MERMUT GÜLŞEN,TAŞBAKAN MEHMET SEZAİ,GENÇ NESLİHAN,GÜLOĞLU GÜLŞEN,ARI ALPAY,Hospital acquired Pneumonia in Nonintensive Care Unit Wards, Turk J Med Sci, 2010, 40, 357 363
 • Birinci Basamak Hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi İçin Bir Model Araştırması: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bilgi ve Beceri Eğitimi , Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, 2010, 17, 129-137
 • Hospital-acquired Pneumonia in Nonintensive Care Unit Wards, Turk J Med Sci , 2010, 3, 357-363
 • Decreasing The Need for Kidney Transplantation Through Proactive Management, Nobel Medicus , 2010, 1, 61-67
 • KIDAK LEVENT BEKİR,SOFUOĞLU TURHAN,KESKİNOĞLU PEMBE,ÖLMEZOĞLU ZEYNEP,Acil Sağlık Hizmetlerinde Motive Edici Bir Deneyim Türkiye 1 Ambulans Rallisi, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergİsi, 2009, 15, 584 590
 • YAMAZHAN TANSU,TAŞBAKAN MEHMET SEZAİ,PULLUKÇU HÜSNÜ,ŞENOL ŞEBNEM,YOLASIĞMAZ GÜRSEL,PADIR İBRAHIM,KIDAK LEVENT BEKİR,ERTEM EKİN,GÖKENGİN AYŞE DENİZ,Sexual Attitudes and Knowledge on HIV AIDS and Other Sexually Transmitted Infections in Registered Sex Workers in Izmir, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2009, 29, 946 951
 • KIDAK LEVENT BEKİR,AKSARAYLI MEHMET,Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri, C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, 7, 75 94
 • AKSARAYLI MEHMET,KIDAK LEVENT BEKİR,Sağlık İşletmelerinde Yatak Kullanım Etkinliğinin Benzetim Yoluyla Optimizasyonu Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2009, 11, 1 22
 • KIDAK LEVENT BEKİR,İNAL CANAN,AKSARAYLI MEHMET,Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi, Adli Bilimler Dergisi, 2009, 8, 52 62
 • AVCI MELTEM,GENÇ VECDİ EVREN,ÖZGENÇ ONUR,KAPTAN FİGEN,TÜNGER ÖZLEM,SAÇAR SUZAN,AKGÜL AYŞE,ÇAĞLAR FATMA,KIDAK LEVENT BEKİR,Ege Bölgesi Hastaneleri Yoğun Bakım Üniteleri İnfeksiyonları Kesitsel Araştırma, İnfeksiyon Dergisi, 2009, 23, 157 161
 • AKKOÇ NURULLAH,KURUÜZÜM ZİYA,AKAR SERVET,yüce ayhan,ÖNEN FATOŞ,YAPAR NUR,ÖZGENÇ ONUR,TÜRK MERAL,Özdemir D,Meltem Avcı,GÜRÜZ ADNAN YÜKSEL,Ahmet Murat Oral,E Pozio,KIDAK LEVENT BEKİR,A large scale outbreak of trichinellosis caused by trichinella britovi in Turkey, Zooneses Public Health, 2009, 56, 65 70
 • KIDAK LEVENT BEKİR,A motivating experience for emergency medical services the firstTurkish Ambulance Rally, ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA &EMERGENCY SURGERY, 2009, 15, 584 590
 • KIDAK LEVENT BEKİR,KESKİNOĞLU PEMBE,SOFUOĞLU TURHAN,ÖLMEZOĞLU ZEYNEP,İzmir İlinde 112 Acil Ambulans Hizmetlerinin Kullanımının Değerlendirilmesİ, Genel Tıp Dergisi, 2009, 19, 113 119
 • AVCI MELTEM,ÖZGENÇ ONUR,KIDAK LEVENT BEKİR,COŞKUNER AYTEN,Evaluation and Monitoring of Device Associated Infection Rates in Anesthesiology Intensive Care Unit, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2009, 29, 113 119
 • Ege Bölgesi Hastaneleri Yoğun Bakım Üniteleri İnfeksiyonları: Kesitsel Araştırma , İnfeksiyon Dergisi, Turkish Journal Of Infection, 2009, 23, 157-161
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi , Adli Bilimler Dergisi, 2009, 8, 52-62
 • Sağlık İşletmelerinde Yatak Kullanım Etkinliğinin Benzetim Yoluyla Optimizasyonu: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması , Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2009, 11, 1-22
 • Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri , C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, 7, 75-94
 • İzmir İlinde 112 Acil Ambulans Hizmetlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi , Genel Tıp Dergisi, 2009, 19, 113-119
 • A large-scale Outbreak of Trichinellosis Caused by Trichinella britovi in Turkey , Zoonoses Public Health, 2009, 2, 65-70
 • Evaluation and Monitoring of Device-Associated Infection Rates in Anesthesiology Intensive Care Unit, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2009, 4, 917-921
 • Sexual Attitudes and Knowledge on HIV/AIDS and Other Sexually Transmitted Infections in Registered Sex Workers in Izmir, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2009, 4, 946-951
 • Acil Sağlık Hizmetlerinde Motive Edici Bir Deneyim: Türkiye 1. Ambulans Rallisi, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2009, 6, 584-590
 • TAŞBAKAN MELTEM,PULLUKÇU HÜSNÜ,ŞENOL ŞEBNEM,YAMAZHAN TANSU,KIDAK LEVENT BEKİR,GÖKENGİN AYŞE DENİZ,Review of Syphilis Patient Records in Izmir State Venereal Diseases Clinic from 1994 to 2004, Turkısh Journal Medical Science, 2008, 38, 181 186
 • KIDAK LEVENT BEKİR,AKSARAYLI MEHMET,Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 10, 87 122
 • KIDAK LEVENT BEKİR,GÜLHAN İBRAHİM,Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 85 109
 • KIDAK LEVENT BEKİR,KESKİNOĞLU PEMBE,İzmir İlindeki Devlet Hastanelerine Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi, Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 2008, 18, 140 146
 • KIDAK LEVENT BEKİR,Ergen Sağlığı Yönetimi Ulusların Gelecekleri İle İlgili Umutlarının Anahtarı, C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 65 84
 • Ergen Sağlığı Yönetimi: Ulusların Gelecekleri İle İlgili Umutlarının Anahtarı , C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 65-84
 • İzmir İlindeki Devlet Hastanelerine Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi , Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 2008, 18, 140-146
 • Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi , C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 6, 85-109
 • Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması , D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 10, 87-122
 • Review of Syphilis Patient Records in Izmir State Venereal Diseases Clinic from 1994 to 2004 , Turkısh Journal Medical Science, 2008, 2, 181-186
 • MEVSİM VİLDAN,KIDAK LEVENT BEKİR,ERDOĞAN AYNUR,OKURER LEVENT,SALTIK MURAT,İMANCI SEYHAN,Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Aşı Uygulamaları 1995 1996 1997 1998 Yılları Çalışmaları, Ege Tıp Dergisi, 1999, 38, 87 90
 • KIZILKAYA ADEM,OKYAY PINAR,YANKIN BİRSEN,KIDAK LEVENT BEKİR,MEVSİM VİLDAN,ARPACI ÜMİT,KESKİN HAKAN,1991 1995 Yılları Arasında İzmir ve Bornova da Görülen Bazı Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Değerlendirilmesi, Ege Tıp Dergisi, 1999, 38, 1 4
 • 1991-1995 Yılları Arasında İzmir ve Bornova’da Görülen Bazı Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Değerlendirilmesi , Ege Tıp Dergisi, 1999, 38, 1-4
 • Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Aşı Uygulamaları 1995, 1996, 1997, 1998 Yılları Çalışmaları , Ege Tıp Dergisi, 1999, 38, 87-90
 • DOĞAN EREN AYŞEGÜL,KIDAK LEVENT BEKİR,ÖZDEMİR GÜNGÖR DİLEK,AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE PROM’LARINKULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ,3. Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,10.10.2019 13.10.2019, 01.11.2019
 • ARDİL UMUT,KIDAK LEVENT BEKİR,ÖZDEMİR GÜNGÖR DİLEK,LİDERLİK STİLLERİNİN ÇALIŞAN HEMŞİRELERİNMOTİVASYONUNA ETKİSİ: EGE ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ HASTANESİ UYGULAMASI,3. Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,10.10.2019 13.10.2019, 01.11.2019
 • A HOLISTIC AND SYSTEMATIC PROBLEM DETECTION METHODOLOGY PROJECT: 112 IZMIR AMBULANCE SERVICE UNIT CASE,19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine (WCDEM),22-25 April, Cape Town, South Africa, 2015
 • HASTANIN SESİ DUYULUYOR MU? BİR DEVLET HASTANESİNDE FUZZY AHP İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI,8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Lefke Avrupa Üniversitesi,10-12 Eylül, Girne, KKTC, 2014
 • Evaluation and Monitoring of Device-Associated Infection Rates in Anesthesiology Intensive Care Unit”, Antalya, Turkey ,2. International Patients Safety Congress,25-29 March, Antalya, Turkiye, 2008
 • İzmir İli’nde 2004 ve 2005 yıllarında 112 Ambulans Hizmetlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi,1st Euroasian Congress on Emergency Medicine, in Conjuction with the 4th Turkish Emergency Medicine Congress,5-9 November, Antalya, Türkiye, 2008
 • A Motivating Experience for Emergency Medical Services”, Antalya, Turkey,1st Euroasian Congress on Emergency Medicine, in Conjuction with the 4th Turkish Emergency Medicine Congress,5-9 November, Antalya, Turkiye, 2008
 • İzmir İli Birinci Basamak Sağlık Kurumlarından Sağlık Ocaklarının Etkinlik ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi,Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi,1-3 Haziran, Lefkoşe, KKTC, 2007
 • A Study About Knowledge on Sexual Health of Adolescent Age,International Congress of Reproductive Health & Family Planning,20-23 April, Ankara, Türkiye, 2005
 • Assessment of Hospitalized Home-Injured Patients at Karsıyaka State Hospital, Izmir, Turkey,14th International Conference On Safe Communities,13-15 June, Bergen, Norvey, 2005
 • NRP Follow-up Visits In Izmir District Hospitals”, Istanbul, 3-6 September 2003 ,1. Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societes (UMENS) and 12. National Congress of Neonatoloji,3-6 September, Istanbul, Türkiye, 2003
 • Adverse Reactions After Measles Catch-Up Vaccination Campaign In Izmir, Turkey,The 23rd International Congress Of Paediatrics,9-14 September, Beijing, China, 2001
 • KIDAK LEVENT BEKİR,DEMİR HÜSEYİN, Hasta Güvenkiği, Hataları Anlama Raporlama ve Öğrenme Sistemleri, ISBN:978-605-282-296-8, S:97 114, Palme Yayınevi, 2019
 • KIDAK LEVENT BEKİR,DEMİR HÜSEYİN, Sağlık Politikası, Küresel Sağlık Politikaları, ISBN:978-605-320-952-2, S:159 182, NOBEL YAYINCILIK, 2018
 • BURMAOĞLU SERHAT,SARITAS OZCAN,KIDAK LEVENT BEKİR, BİLİM TEKNOLOJİ veİNOVASYON ÇAĞINDAARAŞTIRMAÜNİVERSİTESİ OLMAK, Uzgörü ve Teknoloji Uzgörüsü, ISBN:ISBN 978-605-318-753-0, S:1 16, PEGEM AKADEMİ, 2016
 • KIDAK LEVENT BEKİR, Understanding the Complexities of Kidney Transplantation, Proactive Management Approach in Prevention of Kidney Transplantation, ISBN:978-953-307-819-9, S:81 106, InTech Open Access Publisher, 2011
 • Understanding the Complexities of Kidney Transplantation , Proactive Management Approach in Prevention of Kidney Transplantation, ISBN: ISBN 978-953-307-819-9, S:81-106/564, InTech Open Access Publisher, 2011
 • KIDAK LEVENT BEKİR,İNAL CANAN, Sağlık Hizmetlerinde Performans, ISBN:978-975-6240-37-3, İzmir Güven Kitabevi, 2009
 • Sağlık Hizmetlerinde Performans, ISBN:ISBN: 978-975-6240-37-3, S:212, İzmir Güven Kitabevi, 2009
 • (2019), (Sağlık Politikası)
 • (2019), (Hastanın Sesi Duyuluyor Mu Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP İle Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması)
 • (2019), (KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONU ÇALIŞANLARININ BULAŞICI HASTALIKLARKONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE UYGULANAN KORUNMA YÖNTEMLERİ)
 • (2019), (A research on examination of medical errors throughcourt judgments)
 • (2019), (Evolution of connected health: a network perspective)
 • (2019), (Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Kamu HastanesiÖrneği)
 • A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir (Turkey) Ambulance Service Unit Case, Yürütücü, 2014-1 İİBF-26, BAP, Yürütücü, (20000 ),1.1.2015
 • 9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, 2015
 • Poster Bildiri Jüri Özel Ödülü,2006
 • Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü ,2005
 • Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü,1991
 • Hastane İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Sağlık Kurumları Yönetimi, 27.12.2013
 • Sağlık Kurumları Yönetimi Bölüm Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF, 27.12.2013

Araştırma Alanları

 • Sağlık Kurumları Yönetimi

Dersler

Menüyü Kapat