ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat(Din Felsefesi)
 • Doktora University of Wales-İlahiyat
 • Master University of Wales-İlahiyat
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat(Din Felsefesi)
 • Doktora University of Wales-İlahiyat
 • Master University of Wales-İlahiyat
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
 • AKBAŞ MUHSİN,Reformasyon Düşüncesinde Eskatoloji: Martin Luther’de Kurtuluş ve Ahiret, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2017, 23-30
 • Akbaş M,Biyoetik Bir Sorun Olarak Ötanazi: Tarihi, Çeşitleri ve Felsefesi, Felsefe Dünyası, 2010, 51, 1-15
 • Akbaş M,Divine Retribution Again: Is The Current Economic Crisis God's Punishment?, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 22, 197-210
 • Akbaş M,Human Nature and Life After Death in Thomas Aquinas, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 51, 47-57
 • Muhsin Akbaş,Redemptive Suffering in Islamic Thought: A Critical Approach, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 31, 191-204
 • Akbaş M,Britanya Din Felsefesi Derneği 2009 Konferansı: Tanrı ve Ahlâk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, 20, 267
 • Akbaş M,Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, İslam Araştırmaları Dergisi, 2004
 • Akbaş M,Louis Massignon, "İslam Düşüncesinde Zaman", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, 44, 415–421
 • Akbaş M,Süreç Felsefesinde Ölümsüzlük: Eleştirel Bir Bakış, İslami Araştırmalar Dergisi, 2003, 16, 72-78
 • Akbaş M,Holocaust Problemi ve Tanrı: Teolojik ve Felsefi Cevaplar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, 44, 173-186
 • Akbaş M,Yahudi ve Hıristiyan Düşüncesinde Ölüm Sonrası Hayat ve Diriliş İnancının Dini ve Teolojik Temelleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, 15, 37-60
 • Akbaş M,Kişisel Kimlik ve Ölüm Sonrası Hayat, Felsefe Dünyası, 2002, 35, 58-67
 • Muhsin Akbaş,Ethical Implications of the Belief in Life After Death: An Islamic Perspective, The Islamic Quarterly, 2002, 46, 323 - 332
 • Muhsin Akbaş,The Problem of the Plurality of Religions and Interfaith Dialogue, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2002, 11, 141-149
 • Akbaş M,I. Kant, "Bütün Felsefi Teodise Denemelerinin Başarısızlığı Üzerine", Doğu-Batı: Avrupa, 2001, 14, 195-208
 • Akbaş M,Redemptive Suffering in Islamic Faith in Comparison to Christianity,1st Global Conference Suffering A Making Sense of: Project,11-13.11.2010, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 2010
 • Akbaş M,Rumi on Evil and Suffering,An International Conference on Ancient and Medieval Philosophy,15-17.10.2010, New York, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2010
 • Muhsin Akbaş,Lingua Franka’dan Lingua Sacra’ya: İnsan Hakları Sistemi Küresel Sekülerizmin Amentüsü mü?,İnsan Hakları ve Din Sempozyumu,15-17.05.2009, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 2010
 • Akbaş M,Philosophy Education for Securing Dialogue and Peace,2010 World Universities Congress,20-24.10.2010, Çanakkale, TÜRKİYE, 2010
 • Akbaş M,Divine Retribution Again: Is The Current Economic Crisis God’s Punishment?,The British Society for the Philosophy of Religion Conference: God and Morality,16-18.09.2009, Oxford, İNGİLTERE, 2009
 • Akbaş M,Sosyal Değişime Cevap Olarak Otantiklik,Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam: Kutlu Doğum Sempozyumu,24-26.05.2002, ANKARA, TÜRKİYE, 2007
 • Akbaş M,Teaching Philosophy as a Means of Dialogue,Muslime im Dialog: Positionen Einer Religionspädagogik für Muslime im Westen,21-23.01.2004, Osnabrück, ALMANYA, 2004
 • Akbaş M,The Problem of the Plurality of Religions and Interfaith Dialogue,Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Uluslararası Sempozyumu,15-18.05.2000, Çanakkale, TÜRKİYE, 2000
 • Akbaş M,Modern Islamic Theodicy,Conference on Religion and Innovation, BASR,14-17.09.1998, Lampeter, İNGİLTERE, 1998
 • Akbaş M,The Soul-Making Theodicy in a Religiously Plural World,International Symposium on Religion and Pluralism, BRISMES,05-08.07.1998, Birmingham, İNGİLTERE, 1998
 • Din Felsefesi El Kitabı, Ölüm ve Ölümsüzlük, ISBN:978-605-4692-37-8, S:319-340, Grafiker, 2014
 • AKBAŞ MUHSİN, The Problem of Evil and Theodicy in Jewish Christian and Islamic Thoughts, ISBN:978-3-639-51503-9, Scholar’s Press, 2013
 • Modern Felsefede Hayatın Anlamı, ISBN:9786055932589, S:109, Yayın Evi, 2010
 • Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen: Quellen, ihre Erfassung und neue Zugänge im Kontext kultureller Differenzen, Das Problem der Religiösen Vielfalt, ISBN:978-3-631-60363-5, S:10, Peter Lang Verlag, 2010
 • Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Ibn Bajja, Abu Bakr al-Sa'igh, ISBN:1843711486, S:5, Thoemmes Continuum Press, 2006
 • Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, al-Ma’arri, Abu'l A'la, ISBN:1843711486, S:4, Thoemmes Continuum Press, 2006
 • Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, al-Tawhidi, Abu Hayyan, ISBN:1843711486, S:4, Thoemmes Continuum Press, 2006
 • Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Ülken, Hilmi Ziya, ISBN:1843711486, S:6, Thoemmes Continuum Press, 2006
 • Akbaş M, Derrida ve Din, ISBN:9786055932572, S:122, Yayın Evi, 2004
 • Yahudi Düşüncesinde Tanrı ve Holocaust, ISBN:975-8087-55-X, S:167, Ayraç Yayınevi, 2002
 • Akbaş M, Richard Swinburne, Tanrı Var Mı?, ISBN:9758484117, S:1-131, Arasta, 2001
 • Teoriden Uygulamaya Avrupa da Okul Öncesi Din Eğitimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (41000),29.12.2017
 • İmam Hatip Okullarının Niteliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (30.000),27.12.2017
 • Hayatın Anlamı: Teolojik ve Felsefi Bir İnceleme, Yürütücü, 2010/102, BAP, Yürütücü, (3500),1.1.2011
 • Din Felsefesi Bağlamında Turan Dursun'un Ateizminin Temelleri, Yürütücü, 2009/09, BAP, Yürütücü, (1200),1.1.2010
 • Felsefe Dünyası, 2014
 • Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2014
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014
 • Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2012
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009
 • Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009
 • İslam Araştırmaları Dergisi, 2009
 • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008
 • İslam Araştırmaları Dergisi, 2007
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006
 • Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004
 • Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
 • İnsan ve Toplum
 • Beytülhikme Dergisi
 • Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Filistin Araştırmaları Dergisi
 • Sufi Araştırmaları
 • Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
 • Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • İslami Araştırmalar
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • EKEV Akademi Dergisi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • İnsan ve Toplum Dergisi
 • Beytülhikme Dergisi
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Mîzânü’l-hak İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi,
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Mîzânü l Hak İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Mîzânü l Hak İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Mîzânü l Hak İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Mîzânü l Hak İslami İlimler Dergisi, Editör,
 • Ege ve Balkan Araştrmaları Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Editör, 2012-2013
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Editör, 2012-2013
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Emmanuel Levinas'ta insan olma ve sorumluluk ilişkisi, ÖZLEM AKKAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tuğba Görgün, "Nurettin Topçu’da Ahlâk ve Din İlişkisi", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Kenan Sevinç, "Kuantum Fiziği Bağlamında Din – Bilim İlişkisi", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Zübeyir Ustabaşı, "Gabriel Marcel’in Varoluşçuluğunda Dini Tecrübe", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • İlyas Demir, "Din Felsefesi Bağlamında Turan Dursun’un Ateizminin Dayanakları", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Rıdvan Gelir, "Mevlana'nın Mesnevisinde Kötülük Problemi", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Serkan Sayar, "Bir Din Felsefesi Sorunu Olarak Kur’an’da Dini Tecrübe", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Aygül Turhan, "Hilmi Ziya Ülken’de Din Felsefesi", Akbaş M, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Din Felsefesi Bağlamında Aziz Nesin’in Eserlerinde Ateizm’in Dayanakları, Burak Karabulut, Devam eden
 • Türkiye’de Deizm, Muhammed Enes Arslan, Devam eden
 • Selçuk Güzel, "İşraki Düşüncede Kötülük Problemi", Akbaş M, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam eden
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,Bölüm Başkanı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Senato Üyesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO akademik kurul üyeliği
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Denetleme Kurulu Üyeliği,Üniversitede diğer idari görev
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği,Üniversitede diğer idari görev
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,Bölüm Başkanı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Dekan Yardımcısı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetim kurulu üyesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Fakülte, yüksekokul ve MYO akademik kurul üyeliği
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Dekan Yardımcısı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Dekan Yardımcısı
 • Konak Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi (İZMİR), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenliği, Tam Zamanlı, 17.10.1992 - 20.9.1993
 • Boğazlıyan İmam Hatip Lisesi (YOZGAT), Meslek Dersleri Öğretmenliği, Tam Zamanlı, 13.12.1989 - 2.10.1992
 • Sosyal Değişme ve Din Semineri Eğitim Görevliliği, Milli Eğitim Bakanlığı, 21.7.2008-25.7.2008
 • Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
 • Sempozyum, Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, Kurul üyesi, İzmir, 2015
 • Sempozyum, Güncel Sorunlarıyla II. Alevilik-ve Bektaşilik , Kurul üyesi, Çanakkale, 2014
 • Konferans, “Vizyon, Misyon ve Anlam”, Akademik Gelişim Programı 2013, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğrenci İnisiyatifi, Konuşmacı, Çanakkale, 2013
 • Sempozyum, Din-Kimlik Tartışmaları Ekseninde Alevilik-Bektaşilik, Kurul üyesi, Çanakkale, 2013
 • Konferans, "Kötülük Problemi Yeniden: Kimin İçin, Nasıl Bir Problem?", Din Felsefesi Derneği, Konuşmacı, Din Felsefesi Derneği, İstanbul, 2011
 • Konferans, "Hayatın Anlamı", Çanakkale Türk Ocağı , Konuşmacı, Çanakkale, 2011
 • Konferans, "Felsefe ve Din", İlim Yayma Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Konuşmacı, Çanakkale, 2010
 • TV-Radyo Programı, “Görme Engelliler ve İslam”, Hayat ve Din, Konuşmacı, TRT 1 Ankara Televizyonu, TRT Int, TRT AVAZ, TRT 3 (GAP), 2009
 • Panel, “Mükemmel Bir Eş, Sevgi Dolu Bir Baba, Vefakâr Bir Akraba Olarak Hz. Peygamber”, İslam’da Ailenin Önemi ve Ailede Sorumluluklar Konulu Panel, Ezine Müftülüğü Kutlu Doğum Etkinliği, Konuşmacı, Ezine, Çanakkale, 2009
 • Konferans, "Hayatın Anlamı Sorununa İslam Düşüncesi Açısından Bir Bakış", İlim Yayma Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Konuşmacı, Çanakkale, 2009
 • Panel, “Hz. Peygamber ve Milli Değerler”, Hz. Peygamber ve Milli-Manevi Değerler Konulu Panel, Çanakkale Müftülüğü Kutlu Haftası Etkinliği, Konuşmacı, Çanakkale, 2008
 • Panel, “Çanakkale Savaşlarında Şehitliğin Önemi”, İslam’da Şehit Konulu Panel, Çanakkale Valiliği 18 Mart Şehitler Günü Anma ve Deniz Zaferi’nin 93. Yıldönümü Haftası Etkinliği, Konuşmacı, Çanakkale, 2008
 • Çalıştay, Din Felsefesi Nedir? Atölye Çalışması, Katılımcı, İstanbul, 2008
 • Konferans, "Felsefe ve Din İlişkisi", İlim Yayma Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Konuşmacı, Çanakkale, 2008
 • Bilimsel Toplantı, "İslam'da Kötülük Bir Sorun mu?", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Seminerleri, Konuşmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008
 • Panel, “İslam’da İnsan Sevgisi”, Biga Müftülüğü 2007 Yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinliği, Konuşmacı, Biga, Çanakkale, 2007
 • TV-Radyo Programı, "Ölüm", Düşünce İklimi Programı, TRT 2, Konuşmacı, TRT İstanbul Televizyonu, 2006
 • TV-Radyo Programı, "Kalp ve Niyet Temizliği", Radyo-1, Cuma Sabahı, Konuşmacı, TRT Ankara Radyosu, 2006
 • Konferans, "Atatürk'ün Din Eğitimi ve Din Adamı Hakkındaki Görüşleri", Lapseki İlçe Müftülüğü, Konuşmacı, Lapseki, Çanakkale, 2006
 • Bilimsel Toplantı, "Jacques Derrida'nın İslam Hakkındaki Düşünceleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Semineri, Konuşmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006
 • Sempozyum, Türk Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu, Kurul üyesi, Çanakkale, 2005
 • TV-Radyo Programı, "İnsanlararası İlişkilerin Önemi", Radyo-1, Cuma Sabahı, Konuşmacı, TRT Ankara Radyosu, 2005
 • TV-Radyo Programı, "Organ Nakli ve Bağışının Önemi", Radyo-1, Din ve Ahlak, Konuşmacı, TRT Ankara Radyosu, 2004
 • TV-Radyo Programı, "Dünya Hayatının Gayesi", Radyo-1, Cuma Sabahı, Konuşmacı, TRT Ankara Radyosu, 2004
 • Sempozyum, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu , Kurul üyesi, Çanakkale, 2001
 • Sempozyum, Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü , Kurul üyesi, Çanakkale, 2000
 • Bilimsel Toplantı, "An Islamic Perspective on Human Rights", Amnesty International Forum: Islamic Perspectives on Human Rights, Konuşmacı, Lampeter, Galler, Birleşik Krallık, 1998

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İlahiyat

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön