İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Cengiz Demir

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Etik Kurul Üye

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Lisansüstü University of New Haven-The School of Tourism and Hotel Management - Hotel and Restaurant Managment
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • SARIBAŞ ÖZGÜR, DEMİR CENGİZ,Sensory Studies as a Multidisciplinary Research Field and Its Use in Tourism Research: A Bibliometric Analysis on Tourism Literature, Turizm Akademik Dergisi, 2020, 7, 269 283
 • AYAZ NERMİN,DEMİR CENGİZ,Perceived Work Stress Factors: A Study on Tour Guides, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
 • ÇETİNTÜRK İBRAHİM,ADIGÜZEL ORHAN,DEMİR CENGİZ,Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği Beş YıldızlıKonaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016, 27, 25 42
 • ÇETİNTÜRK İBRAHİM,ADIGÜZEL ORHAN,DEMİR CENGİZ,Yenilik Yeteneğinin İşletme Performansı Üzerinde Müşteri Değerinin Aracılık Rolü Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Journal of International Social Research, 2015, 8, 819 833
 • DEMİR CENGİZ,SARIBAŞ ÖZGÜR,Overview of Voluntourism in Turkey An Implication Towards Defining the Experience of Volunteers and Their Motivation, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2015
 • DEMİR CENGİZ,SARIBAŞ ÖZGÜR,Luxury Tourism in Turkey, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2014
 • DEMİR CENGİZ,SARIBAŞ ÖZGÜR,Critical Approach To Geothermal Energy in Turkey in Terms of Sustainability and Health Tourism, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2013
 • DEMİR CENGİZ,ALTINTAŞ NAZMİYE,KARABABA ALİ OSMAN,DEMİR NESRİN,Occupational Health and Safety in Turkey Problems and Solutions, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2011
 • DEMİR CENGİZ,AYYILDIZ ÜNNÜ NAZLI AYŞE,ERTÜRK EMEL,Diagnosing the Organizational Culture of a Turkish Pharmaceutical Company Based on the CompetingValues Framework, Journal of Business Economics and Management, 2011, 12, 197 217
 • ALTINTAŞ NAZMİYE,KARABABA ALİ OSMAN,DEMİR CENGİZ,ALTINTAŞ NURAY,Occupational Health and Safety Working with Parasitic Agents in Animal and HumanMedicine, Economics and Management, 2010
 • DEMİR CENGİZ,ÖZTÜRK UMUT CAN,Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Ün. İİBF Dergisi, 2010
 • DEMİR CENGİZ,Oktay Seda,Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2010
 • DEMİR CENGİZ,YILMAZ MUSTAFA KEMAL,ÇEVİRGEN AYDIN,Liderlik Yaklaşımları Ve Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletmeFakültesi Dergisi, 2010
 • DEMİR CENGİZ,YILMAZ MUSTAFA KEMAL,Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010
 • GENÇER RAMAZAN TİMUÇİN,DEMİR CENGİZ,AYCAN ALİ,Kayak Merkezlerindeki Spor Turistlerinin Hizmet Kalitesi Algılarını Etkileyen Değişkenler, Ege Academic Review, 2008
 • ADIGÜZEL ORHAN,DEMİR CENGİZ,The Differences Between the Usage of Information Technologies in City and Resort Hotel Establishments The Case of Turkey, EgeAcademic Review, 2008
 • SELVİ MURAT SELİM,DEMİR CENGİZ,Relationship Among Branding Career Development and Tourism Education An Implication From Turkey, Ege AcademicReview, 2007
 • DEMİR CENGİZ,ORAL SAİME,Relationship Among Demographic Variables and the Preferences of Water Park Visitors An Implication from Turkey, E-Journal of Yaşar University, 2007
 • TANER BERNA,DEMİR CENGİZ,Why do People Visit Water Parks An Implication from Turkey, E-Journal of Yaşar University, 2007
 • DEMİR CENGİZ,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,GÜZEL BERRİN,Relationship Between Employee Turnover and The Location of Hotels The Case of Kuşadası and İzmir in Turkey, E-Journal of Yaşar University, 2007
 • DEMİR CENGİZ,DEMİR NESRİN,Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler ile Cinsiyet Arasındaki İlişki Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2006
 • DEMİR CENGİZ,Perceived Significance of Factors Influencing Leisure Participation by Gender An Implication from Turkey, Journal of the Canadian Associationfor Leisure Studies, 2005
 • DEMİR CENGİZ,The Importance of Human Resources Planning for TourismAdministrations, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 2004
 • DEMİR CENGİZ,How Do Monetary Operations Impact Tourism Demand The Case of Turkey, International Journal of Tourism Research, 2004
 • DEMİR CENGİZ,A Profile of Turkish Tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2004
 • DEMİR CENGİZ,Impacts of Devaluation on Tourism Demand The Case of Turkey, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 2003
 • DEMİR CENGİZ,Impacts of Demographic Variables on the Preference of SportActivities Carried Out by Undergraduate Students An Implication from Turkey, Journal of Sport Tourism, 2003
 • DEMİR CENGİZ,Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Olumsuz Çevresel Etkileri Türkiye deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002
 • DEMİR CENGİZ,Milli Parklarda Sürdürülebilirlik Kavramının Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Analizi Türkiye deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002
 • DEMİR CENGİZ,Milli Parkların Dünyadaki ve Türkiye deki Turizm PotansiyeliÜzerine Bir Değerlendirme, TUGEV: Turizmde Seçme Makaleler, 1999
 • İRİGÜLER FERAY,DEMİR CENGİZ,Potential of Izmir as a Culinary Tourism Destination and Stakeholders’xx Participation in Image Development,4. International Gastronomic Tourism Congress,06.12.2018 08.12.2018, Izmir, TÜRKİYE, 15.01.2019
 • YILMAZER MELİKE,AKBABA ATİLLA,DEMİR CENGİZ,Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma,VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,20.04.2018 21.04.2018, TÜRKİYE, 21.04.2018
 • DEMİR CENGİZ,SARIBAŞ ÖZGÜR,Impact of Demographic Characteristics on Participationof Recreation Activities Case of Antalya and Izmir,I. Eurasia International TourismCongress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC),28.05.2015 30.05.2015, 28.05.2015
 • DEMİR CENGİZ,OKTAY SEDA,Stres Faktörleri Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama,9.Ulusal İşletmecilik Kongresi,06.05.2010 08.05.2010, TÜRKİYE, 06.05.2010
 • ORAL SAİME,DEMİR CENGİZ,Turizm İşletmelerinde Sendikalaşma veVerimlilik İlişkisi,Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu Tarafından Düzenlenen “Hafta Sonu Semineri VII: Turizm İşletmelerinde İnsanKaynakları Yönetimi”,24.11.2000 26.11.2000, TÜRKİYE, 24.05.2000
 • DEMİR CENGİZ,GÜNDÜZ ZAFER, REKREASYON: Tarihsel Gelişim, Teoriler, Farklı Alanlarla İlişkiler ve Güncel Gelişmeler, BİREYLERİN DEMOGRAFİKÖZELLİKLERİNİN REKREASYONFAALİYETLERİNE KATILIM ÜZERİNEETKİLERİ, ISBN:978-625-7296-30-4, S:329 342, NOBEL, 2020
 • AKKUŞ GÜLŞAH,SAKA ASLI,DEMİR CENGİZ, TÜRKİYE’NİN UNESCO DEĞERLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ, Efes (İzmir) - 2015, ISBN:9786057557520, S:191 205, Eğitim Yayınevi, 2018
 • DEMİR CENGİZ, İŞLETME VE TOPLUM, ISBN:978605431884, EKİN YAYINEVİ, 2011
 • DEMİR CENGİZ, Contemporary Issues in Management and Organizations Principles and Implications, ISBN:9786054301621, Ekin Yayınevi, 2010
 • DEMİR CENGİZ,ÇEVİRGEN AYDIN, Ekoturizm Yönetimi, ISBN:9755918442, Nobel Yayınevi, 2006
 • DEMİR CENGİZ,ÇEVİRGEN AYDIN, Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı, ISBN:9755918450, Nobel Yayınevi, 2006
 • DEMİR CENGİZ, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeler ve Uygulamalar, ISBN:9755917780, Nobel Yayınevi, 2005
 • (2020), (Ekoturizm Yönetimi)
 • (2020), (Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama)
 • (2020), (Liderlik Yaklaşımları Ve Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma)
 • (2020), (Kayak Merkezlerindeki Spor Turistlerinin Hizmet Kalitesi Algılarını Etkileyen Değişkenler)
 • (2020), (Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Olumsuz Çevresel Etkileri Türkiye deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama)
 • (2020), (Diagnosing the Organizational Culture of a Turkish Pharmaceutical Company Based on the CompetingValues Framework)
 • (2020), (Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler ile Cinsiyet Arasındaki İlişki Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama)
 • (2020), (Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi)
 • (2020), (Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı)
 • (2019), (Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi)
 • (2019), (Liderlik Yaklaşımları Ve Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma)
 • (2019), (Ekoturizm Yönetimi)
 • (2019), (Perceived Significance of Factors Influencing Leisure Participation by Gender An Implication from Turkey)
 • (2019), (Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler ile Cinsiyet Arasındaki İlişki Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama)
 • (2019), (Luxury Tourism in Turkey)
 • (2019), (Kayak Merkezlerindeki Spor Turistlerinin Hizmet Kalitesi Algılarını Etkileyen Değişkenler)
 • (2019), (Diagnosing the Organizational Culture of a Turkish Pharmaceutical Company Based on the CompetingValues Framework)
 • (2019), (Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Olumsuz Çevresel Etkileri Türkiye deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama)
 • (2019), (Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama)
 • (2019), (Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi)
 • (2019), (Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı)
 • (2019), (How Do Monetary Operations Impact Tourism Demand The Case of Turkey)
 • Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanartları Bölümü Labaratuvarında Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üretiminin Gerçekleşltirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,17.11.2016
 • Turistlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurlar Antalya ve İzmir Örneği, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4875),30.12.2015
 • Turizm Fakültesi Bilgisayar Laboratuarı Kurulması, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (83349.38),30.12.2015
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Baş Editör,
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Baş Editör,
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Editör,
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Editör,
 • A research on sensory branding of hotels and its impacts on tourist experience: Case of Izmir, ÖZGÜR SARIBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yiyecek-içecek işletmelerinde kriz yönetimi: Restoran yöneticilerine yönelik bir uygulama (İzmir ili örneği), ZAFER GÜNDÜZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İş yerinde yalnızlığın örgütsel bağlılığa etkisi: İzmir'de beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama, HANDE KARAKUŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Otel işletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerin mobbing uygulamalarına ilişkin deneyimleri: Bir uygulama, YUSUF ÖREN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Work stress and coping with work stress: A study on tourist guides, NERMİN AYAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Okul yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin algı düzeyleri, ALİ HİKMET GÜÇLÜ, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Konaklama işletmelerinde mobbingin personel devir hızına etkisi:İzmir örneği, GÜLÇİN ARTUN GÜLER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turistlerin rekreasyon faaliyetlerine katılımlarını etkileyen unsurlar: Antalya ve İzmir örneği, ÖZGÜR SARIBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turizmde sürdürülebilir rekabetçi üstünlük kaynağı olarak yenilik yeteneği: Beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma, İBRAHİM ÇETİNTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Film turizmi: Destinasyonların pazarlanmasında filmlerin rolü, VILENA KULIYEVA, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kurum kültürü ve örgütsel sembolizm: bir uygulama, RANA KESKEN, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Örgütsel oratoryo: Meta tiyatro olarak örgüt kültürü, UMUT CAN ÖZTÜRK, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Etik liderlik ve yöneticilerin etik sorumluluklarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma, IŞIL TUTAR, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Örgütsel kültürün örgütsel iletişim üzerine etkisi: Örgütlerde resmi ve gayri resmi iletişim dengelerini ölçmeye yönelik bir uygulama, ÖZGE DERELİ, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çokuluslu şirketlerin karar alma süreçlerinde kültürel farklılıkların etkisi ve bir uygulama, ARDA OCAK, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Uluslararası tarımsal ürün pazarlaması: Türkiyede yaş meyve ihracatı üzerine bir uygulama, BİLAL SAĞLAM, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ağızdan ağıza pazarlamanın tüketici satın alma kararlarına etkileri, DİDEM AYDIN, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İnternet'te reklamlar ve e-alışveriş ilişkisi: İnternet kullanıcılarına yönelik bir uygulama, MEHMET CAN BAŞLAMA, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İzmir'de Eğitim Alternatifleri, TRT Kent Radyo İzmir Postası, 2.1.2016
 • Ekonomi Ajandası, TRT Kent Radyo İzmir Postası, 3.12.2015

Dersler

Menüyü Kapat