İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Atilla Akbaba

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi
 • Yayın Komisyonu Üye
 • Etik Kurul Üye

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Lisansüstü Florida International University-School of Hospitality Managment
 • Üniversite Akdeniz Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Akademik Özgeçmiş


 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,AKBABA ATİLLA,The Concept of Social Entrepreneurship in Tourism: A Bibliometric Analysis for Tourism Literature, Euroasia Journal of Social Sciences Humanities, 2020, 7, 51 59
 • Ahmed Mohammed Jemal,AKBABA ATİLLA,Halal tourism: Definitional, conceptual and practical ambiguities, Journal of tourism research institute, 2020, 1, 13 30
 • AKBABA ATİLLA,Güvenol Buğcan,Sağlam Mehmet,İzmir’deki Türk Hamamlarının Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi, Gastroia: Journal of gastronomy and travel research, 2019, 3, 640 652
 • AKBABA ATİLLA,Toktassynova Zhaniya,Content Analysis of On-Line Booking Platform Reviews Over A Restaurant: A Case of Pizza Locale in İzmir, Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 2018, 5, 242 249
 • Toktassynova Zhaniya,AKBABA ATİLLA,CONTENT ANALYSIS OF ON-LINE BOOKING PLATFORM REVIEWS OVER A RESTAURANT: A CASE OF PIZZA LOCALE IN IZMIR, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2017, 1, 29 35
 • AKBABA ATİLLA,ÇAVUŞOĞLU FATİH,Halal Hotel Concept and Halal Hotel Certification in Turkey, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2017, 1, 48 58
 • AKBABA ATİLLA,ÇAVUŞOĞLU FATİH,Helal Otel Kavramı ve Türkiye’de Helal Otel Sertifikasyonu, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2017, 48 58
 • AYAZ NERMİN,AKBABA ATİLLA,A MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF TOURISM STUDENTS’ ETHICS AWARENESS, INTENTION AND ORIENTATION, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2017, 1, 65 78
 • Kargiglioğlu ŞABAN,AKBABA ATİLLA,Yerli Gastroturistlerin Eğitim Seviyeleri ve Yaş Gruplarına Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları Gaziantep i Ziyaret Eden Gastroturistler Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2016, 4, 87 95
 • KURAR İHSAN,AKBABA ATİLLA,İNAL MEHMET EMİN,A Qualitative Study on Situation Analysis of Faith Tourism The Case of Tarsus, Tourism Academic Journal, 2015, 2, 61 76
 • ZAĞRALI EGEM,AKBABA ATİLLA,Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü İzmir Yarımadası nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 2015, 10, 6633 6644
 • AKBABA ATİLLA,Küçük Ölçekli Turizm İşletmelerinde İşletme Performansı Akçakoca da Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013, 13, 17 56
 • AKBABA ATİLLA,Characteristics of Small Hospitality Businesses A Study in an Urban Setting in Turkey, Florida International University Hospitality Review, 2012, 30, 172 202
 • AKBABA ATİLLA,Turizm Endüstrisi Yöneticilerinin Çalışanlarına Yönelik Etik Sorumlulukları Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencileri nin Algılamaları, Journal of Qafqaz University Economics and Administration, 2012, 33, 104 113
 • AKBABA ATİLLA,Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri Akçakoca Üzerine Bir İnceleme, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 12, 1 16
 • AKBABA ATİLLA,ŞAHİN TUBA,MUTLU ÇİĞDEM,Otel İşletmelerinin Tüketicilere Yönelik Kullandıkları Satış Geliştirme Araçları Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, TURAR: Turizm ve Araştırma Dergisi, 2012, 1
 • AKBABA ATİLLA,Understanding Small Tourism Businesses A Perspective from Turkey, Journal of Hospitality and Tourism Management, 2012, 19, 31 47
 • AKBABA ATİLLA,Business Performance of Small Tourism Enterprises A Comparison Among Three Sub Sectors of the Industry, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2012, 23, 177 195
 • AKBABA ATİLLA,ERENLER TEKMEN ESRA,Etik Karar Verme ve Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, 31, 447 464
 • AKBABA ATİLLA,GÜNLÜ EBRU,Otel İşletmelerinde İşgören Bulma Seçme ve Eğitim Sürecinin Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009, 9, 1 25
 • AKBABA ATİLLA,ERENLER TEKMEN ESRA,Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri ve İşletme Performansı İlişkisi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2008, 19, 21 36
 • AKOVA ORHAN,SARIIŞIK MEHMET,AKBABA ATİLLA,Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007, 9, 275 296
 • AKBABA ATİLLA,MESCİ MUAMMER,Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Sorun Yaşanabilecek Alanların Belirlenmesi Antalya Belek Bölgesinde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007, 9, 33 50
 • AKBABA ATİLLA,Kalite Fonksiyon Göçerimi KFG Sürecinde Yararlanılabilecek Araçlar ve Yöntemler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, 6, 1 32
 • AKBABA ATİLLA,ÇİMEN HÜRRİYET,Otel Yöneticilerinin Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almış İşgörenleri İle İlgili Değerlendirmeleri Ankara daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2006, 6, 229 252
 • AKBABA ATİLLA,YARAN MEHMET,ÇİMEN HÜRRİYET,Öğrencilerin Öğretim Elemanları İle İlgili Kalite Beklentileri Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2006, 17, 9 21
 • AKBABA ATİLLA,Turizm İşletmelerinin Kalite Geliştirme Çabalarında SERVQUAL Modeli ve Kalite Fonksiyon Göçerimi nin KFG Birlikte Kullanımı, SOİD – Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2006, 3, 17 28
 • AKBABA ATİLLA,Measuring service quality in the hotel industry A study in a business hotel in Turkey, International Journal of Hospitality Management, 2006, 25, 170 192
 • AKBABA ATİLLA,Müşteri Odaklı Hizmet Üretiminde Kalite Fonksiyon Göçerimi KFG Yaklaşımı Konaklama İşletmeleri İçin Bir Uygulama Çalışması, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2005, 16, 59 81
 • AKBABA ATİLLA,Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Kalite Fonksiyon Göçerimi KFG Turizm İşletmeleri İçin KFG Temelli Bir Ürün Geliştirme Süreci Önerisi, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005, 5, 38 59
 • AKBABA ATİLLA,KILINÇ İZZET,Hizmet Kalitesi ve Turizm İşletmelerinde SERVQUAL Uygulamaları, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2001, 12, 162 168
 • AKBABA ATİLLA,Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemi ve Hizmet İşletmelerine Uyarlanması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, 2, 1 18
 • AKBABA ATİLLA,Şenal Gökçe,A Study About Preparıng a Gastronomy Value Map for Izmır,IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, International West Asia Congress of Tourism,15.10.2020 17.10.2020, 30.12.2020
 • ERTAMAY SELİN,AKBABA ATİLLA,European Union Tourism Policies: Institutionalization Impact Factors.,VIII. National And IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,19.04.2019 20.04.2019, Mersin, TÜRKİYE, 15.05.2019
 • AKBABA ATİLLA,İPKOPARAN BEGÜM,Classification of The Expectations of Gastronomy Students From Street Food by Using Kano Model: A Research in İzmir,4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi,19.09.2019 21.09.2019, 01.12.2019
 • İPKOPARAN BEGÜM,AKBABA ATİLLA,Turizm Alanında Kano Modeli Kullanılarak Yapılmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi,ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,27.04.2019 29.04.2019, 01.05.2019
 • AKBABA ATİLLA,GÜVENOL BUĞCAN,SAĞLAM MEHMET CEM,İzmir’deki Türk Hamamlarinin Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi,4. International East Mediterranean Tourism Symposium,19.04.2019 20.04.2019, 01.05.2019
 • AKBABA ATİLLA,GÜVENOL BUĞCAN,Y Kuşağının Helal Turizm Eğilimleri: İzmir İlinde Bir Araştırma,2. International Halal Tourism Congress,04.04.2019 06.04.2019, 01.05.2019
 • YATKIN ÖZLEM,AKBABA ATİLLA,Türkiye’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Bölümlerinde Verilen İnovasyon İçerikli Derslerin Önemi,İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu “Turizmde Teknoloji ve İnovasyon”,20.04.2018 21.04.2018, Hatay, TÜRKİYE, 04.07.2018
 • ASLAN BÜKRE,AKBABA ATİLLA,Ödüllü Sürdürülebilir Restoranların Uygulamalarının İncelenmesi,VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU,20.04.2018 21.04.2018, Hatay, TÜRKİYE, 21.04.2018
 • AKBABA ATİLLA,Toktassynova Zhaniya,Content Analysis of On-Line Booking Platform Reviews Over A Restaurant: A Case of Pizza Locale in İzmir,ASEAD3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,03.05.2018 05.05.2018, 23.05.2018
 • AKBABA ATİLLA,ASLAN BÜKRE,Ödüllü Sürdürülebilir Restoranların Uygulamalarının İncelenmesi,7. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,20.04.2018 21.04.2018, TÜRKİYE, 14.08.2018
 • YILMAZER MELİKE,AKBABA ATİLLA,DEMİR CENGİZ,Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma,VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,20.04.2018 21.04.2018, TÜRKİYE, 21.04.2018
 • AKBABA ATİLLA,ÇAVUŞOĞLU FATİH,Türkiye’xxdeki Helal Otel Sertifikasyonu İle İlgili Genel Bir Değerlendirme,1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi,07.04.2017 09.04.2017, Kastamonu, TÜRKİYE, 09.04.2017
 • AKBABA ATİLLA,YESÜĞEY SELDA,TOLGA ÖZGE,The Relationship Between The Students Green Attitudes in Their Daily Life and Their Perception to The Green Hotels: A Case Study on The Tourism Students in İzmir,9th International Tourism Congress,29.11.2017 30.11.2017, 30.11.2017
 • AKBABA ATİLLA,YESÜGEY SELDA,TOLGA ÖZGE,The Relation Between The Student’s Green Attitudes in Their Daily Life and Their Perception to The Green Hotels: A Case Study On The Tourism Students Studying in Izmir,9. International Tourism Congress,29.11.2017 30.11.2017, Peniche, PORTEKİZ, 30.11.2017
 • AKBABA ATİLLA,ÇAVUŞOĞLU FATİH,Türkiye’deki Helal Otel Sertifikasyonu İle İlgili Genel Bir Değerlendirme,1. International Halal Tourism Congress,07.04.2017 09.04.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 11.07.2017
 • AKBABA ATİLLA,Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri Sandıklı Üzerine Bir Değerlendirme,Marka Kent Sandıklı Sempozyumu,15.10.2014 18.10.2014, TÜRKİYE, 01.02.2015
 • ZAĞRALI EGEM,AKBABA ATİLLA,Turistlerin Destinasyon Seçiminde Rol Oynayan Bir Etken Olarak Yerel Mutfaklar İzmir Yarımadası nı Ziyaret Eden Turistlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma,2. International Congress of Tourism and Mangement Researches,01.05.2015 03.05.2015, 13.11.2015
 • AKBABA ATİLLA,ÖZDEMİR MERİÇ PINAR,PIRNAR İGE,Konaklama İşletmelerinde Performans Değerleme ve İzmir İlinde Bir Uygulama,Hafta Sonu Semineri 7 – Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,24.11.2000 26.11.2000, Nevşehir, TÜRKİYE, 01.02.2001
 • KURAR İHSAN,AKBABA ATİLLA,Tarsus İnanç Turizmi Potansiyeli ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı,1st International Conference on Religious Tourism and Tolerence,09.05.2013 12.05.2013, TÜRKİYE
 • ÇAKIR HACI AHMET,AKBABA ATİLLA,Türkiye nin Kutsal Yiyecekler ve İçecekler Açısından Turist Çekme Potansiyelinin İncelenmesi,1st International Conference on Religious Tourism and Tolerence,09.05.2013 12.05.2013
 • COŞKUN SEVAL,AKBABA ATİLLA,Otel İşletmelerinde Kalite Kontrol Best Western Plus İstanbul The President Otel Örneği,1st International, 4th National Eğirdir Tourism Symposium
 • AKBABA ATİLLA,ÇİMEN HÜRRİYET,Motivation of the Turkish Employees a Research at a Four Star Hotel,2007 International Tourism Biennial
 • AKBABA ATİLLA,TAŞKIRAN ERKAN,The Relationship between Outsourcing and Service Quality in Hotel Businesses a Study at Five Star Hotels,Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006
 • ÖZER ELİF ZEYNEP,AKBABA ATİLLA,Coğrafi İşaretlemeli Yöresel Yiyecek ve İçeceklerin Kırsal Turizmdeki Rolü,2. Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri,14.11.2013 17.11.2013, TÜRKİYE
 • BAŞ MUSTAFA,AKBABA ATİLLA,Örgütsel İklimin İş Tatminine Etkisi Büyük Samsun Otelinde Bir Araştırma,6. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,12.04.2012 15.04.2012, TÜRKİYE
 • AKBABA ATİLLA,TAŞGİT YUNUS EMRE,Otel Endüstrisinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Termal Otel İşletmelerinde Bir Araştırma,3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi,17.04.2008 19.04.2008, TÜRKİYE
 • AKBABA ATİLLA,Hizmet İşletmelerinde Kalite Kültürünün Oluşturulmasında Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemi nin Yeri ve Önemi,2. Kalite Sempozyumu, TÜRKİYE
 • AKBABA ATİLLA, LORCU FATMA, YILDIZ ERDURAN GAMZE, AKMAN YASEMİN, YAZICI YILMAZ SENEM, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, ISBN:9786052543726, Detay Yayıncılık, 2021
 • AKBABA ATİLLA,KARAKAYA KAYHAN, Dünya Mutfak Kültürleri, Avusturalya Mutfağı, ISBN:978-605-242-880-1, S:35 40, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2020
 • ZAĞRALI EGEM,AKBABA ATİLLA, Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi İzmir Yarımadası Örneği, ISBN:978-620-0-45630-4, Lambert Academic Publishing, 2019
 • AKBABA ATİLLA,YATKIN ÖZLEM, Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Kalite Yönetimi, ISBN:978-605-254-011-4, S:453 481, Detay Yayıncılık, 2018
 • AKBABA ATİLLA,YATKIN ÖZLEM, Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Kalite Yönetimi, ISBN:978-605-254-011-4, S:453 481, Detay Yayıncılık, 2018
 • AKBABA ATİLLA,ÇOKAL ZEYNEP, TURİZMDE GÜNCEL KONU VE EĞİLİMLER II, UZAY TURİZMİ, ISBN:978-605-254-042-8, S:401 410, Detay Yayıncılık, 2018
 • AKBABA ATİLLA, Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri Güncellenmiş 2. Baskı, Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, ISBN:978-605-2323-34-2, S:37 55, Detay Yayıncılık, 2017
 • AKBABA ATİLLA,ÇAVUŞOĞLU FATİH, Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Konaklama İşletmeciliği, ISBN:978-605-2323-05-2, S:37 61, DETAY YAYINCILIK, 2017
 • AKBABA ATİLLA,ÇAVUŞOĞLU FATİH, Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Konaklama İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, 2017
 • AKBABA ATİLLA,KENDİRCİ PERİHAN, Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II, Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaretlemeli Ürünler, ISBN:978-605-9440-31-8, S:113 128, Detay Yayıncılık, 2016
 • AKBABA ATİLLA,Özer Elif Zeynep, Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, ISBN:978-605-9440-31-8, S:31 50, Detay Yayıncılık, 2016
 • AKBABA ATİLLA,ÇOBAN ÖMER, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Konaklamada Yeni Yaklaşımlar: Konsept ve Butik Oteller, S:329 357, DETAY YAYINCILIK, 2013
 • AKBABA ATİLLA,ÖZKUL EMRAH, Uluslar arası Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 2011
 • AKBABA ATİLLA, Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, S:40 60, DETAY YAYINCILIK, 2008
 • AKBABA ATİLLA, Hizmet Kalitesi Kavramlar Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Yönetimi: Kuram ve Endüstriden Uygulamalar, S:209 231, DETAY YAYINCILIK, 2007
 • AKBABA ATİLLA, Hizmet Kalitesi Kavramlar Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Yaklaşımlar, S:314 329, DETAY YAYINCILIK, 2007
 • (2020), (Measuring service quality in the hotel industry A study in a business hotel in Turkey)
 • (2020), (Understanding Small Tourism Businesses A Perspective from Turkey)
 • (2019), (Measuring service quality in the hotel industry A study in a business hotel in Turkey)
 • Turizm Fakütesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfak Laboratuvarında GelenekselGıda Maddelerimizden Tarhana Üretiminin Gerçekleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (24000),17.11.2016
 • Kamil Koç Otobüsleri AŞ de Hizmet Kalitesinin Ölçümlenmesi, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (0),1.1.2002
 • Tourism Management
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
 • International Journal of Hospitality Management
 • Management Research News
 • The Asia Pacific Management Review
 • The Service Industries Journal
 • Computers and Mathematics with Applications
 • The African Journal of Business Management
 • British Journal of Economics
 • Journal of Hospitality Management and Tourism
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • Journal of Yaşar University
 • International Journal of Contemporary Hospitality Management
 • Tourism Management Perspectives
 • British journal of economics, management and trade
 • International Journal of Contemporary Hospitality Management
 • International journal of hospitality management
 • Tourism management
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Journal of Hospitality Management and Tourism
 • Journal of Yaşar University
 • HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • British Journal of Economics, Management & Trade
 • Journal of Research in Business Management and Accounting
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
 • The African Journal of Business Management
 • Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
 • Computers and Mathematics with Applications
 • The Service Industries Journal
 • The Asia Pacific Management Review (APMR)
 • Management Research News
 • International Journal of Hospitality Management
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
 • Tourism Management
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK, Editör,
 • Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Industrial and Managerial Solutions for Tourism Enterprises, Editör,
 • International Journal of Contemporary Tourism Research (IJCTR), Editör,
 • Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Editör,
 • Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, Editör,
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yardımcı editör,
 • Hizmet Kalitesi Kavramlar Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Editör,
 • Detay Yayıncılık, Editör,
 • Sosyal Medyanın Müşterilerin Yiyecek içecek İşletmesi Tercihleri Üzerine Etkileri, NİLDA ŞENMUTAF, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • SHARING TOURISM ECONOMY: ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF PEER-TO-PEER ACCOMMODATION PARTICIPATION IN AN EMERGING ECONOMY, ADEM YAVUZ KAHRAMAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turistlerin Yerel Yiyecek Tüketim Değerinin Tutum, Destinasyon İmajı ve Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkileri: Gaziantep'te Bir Araştırma, SERKAN TEMİZTÜRK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kulaktan kulağa iletişimin (WOM) turistlerin güvenine etkisi: seyahat planlamada bilgi kaynaklarını seçme tercihi, ZHANİYA TOKTASSYNOVA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bodrum'a gelen uluslararası ziyaretçilerin yerel yemek tüketimindeki motivasyon faktörlerinin değerlendirilmesi, HÜSEYİN SEMERCİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Gaziantep'te gastronomi turizmi: Gaziantep'i gastronomi turizmi kapsamında ziyaret eden yerli turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma, ŞABAN KARGİGLİOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Marka konumlandırmada sosyal sorumluluk kampanyalarının etkisi: İstanbul ilindeki zincir restoran işletmelerinde bir araştırma, ELİF ZEYNEP ÖZER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Şaban Kargiglioğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Destinasyon çekicilik unsuru olarak mutfak turizmi(İzmir yarımadası örneği), EGEM ZAĞRALI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi (İzmir Yarımada Örneği, Egem Zağralı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Alternatif bir turizm çeşidi olarak mutfak turizminin değerlendirilmesine ilişkin sektör temsilcilerinin görüşlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma, DİLEK EREN, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Alternatif Bir Turizm Çeşidi Olarak Mutfak Turizminin Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Temsilcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Dilek Eren, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Hizmet içi eğitimin işgören performansı üzerindeki etkisi: Ankara'daki dört ve beş yıldızlı otellerde bir uygulama, İDİL SAKAOĞULLARI, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turizm işletmelerinde rekabet stratejilerinin başarılarının artırılmasında öğrenen örgütün rolü: Bir ulaştırma işletmesinde örnek olay çalışması, YASİN EKER, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi açısından işgören bulma ve seçme sürecine yönelik bir araştırma, BUKET SUBAŞI, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turizm İşletmelerinde Rekabet Stratejilerinin Başarısının Artırılmasında Öğrenen Örgütün Rolü: Bir Ulaştırma İşletmesinde Örnek Olay Çalışması, Yasin Eker, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşgören Bulma ve Seçme Sürecine Yönelik Bir Araştırma, Buket Subaşı, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Hizmet İçi Eğitimin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, İdil Sakaoğulları, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Otel işletmelerinde satış geliştirme çabaları ve İstanbul'daki dört yıldızlı otellerde bir uygulama, ŞENOL YİĞİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Otel İşletmelerinde Satış Geliştirme Çabaları ve İstanbul’daki Dört Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Şenol Yiğit, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Konaklama işletmeleri yöneticilerinin lisans düzeyinde turizm eğitimi almış işgörenleri ile ilgili değerlendirmeleri: Ankara' daki dört ve beş yıldızlı otellerde bir uygulama, HÜRRİYET ÇİMEN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almış İşgörenleri İle İlgili Değerlendirmeleri: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Hürriyet Çimen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Bilimsel Yayın Ödülü,2013
 • 1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü,2013
 • Profesör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu, Üyelik, 2012
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2012 - 2014
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu, Üyelik, 2012
 • Tourism Management, Diğer, 2010
 • Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 - 2001
 • 7. Lisansüstü Turizm Araştırmaları Araştırma Kongresi, Bilimsel Kurul Üyeliği,
 • 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Bilimsel Kurul Üyeliği,
 • Turizm ve Araştırma Dergisi, Bilimsel Danışmanlık,
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Bilimsel Kurul Üyeliği,

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Organizasyon
 • Turizm

Dersler

Menüyü Kapat