ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Milletlerarası Kamu Hukuku
 • Doktora Marmara Üniversitesi-Avrupa Birliği Enstitüsü - Marmara Üniversitesi-Avrupa Birliği Hukuku A.B.D.
 • Lisansüstü Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Kamu Yönetimi A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Hukuk Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Milletlerarası Kamu Hukuku
 • Doktora Marmara Üniversitesi-Avrupa Birliği Enstitüsü - Marmara Üniversitesi-Avrupa Birliği Hukuku A.B.D.
 • Lisansüstü Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Kamu Yönetimi A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Hukuk Fakültesi
 • BATIR KEREM,Antlaşmalar ve Avrupa Birliği Adalet Divani Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği Vatandaşlığı, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2017, 25, 133 159
 • BATIR KEREM,Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017, 15, 585 604
 • BATIR KEREM,Uluslararası Hukukta Devlet ve Başarısız Devletler: Somali Örneği, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 2, 81 102
 • BATIR KEREM,THE AMERICAN INTERVENTIONISM IN THE POST COLD WAR ERA AND INTERNATIONAL LAW, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2011, 9, 179 198
 • BATIR KEREM,NATO s Intervention in Kosovo Implications for International Law, Marmara Journal of European Studies, 2004, 12
 • BATIR KEREM, Uluslararası Hukukta Vatandaşlık, ISBN:9786053003540, Adalet Yayınevi, 2017
 • BATIR KEREM, Yirmibirinci Yüzyılda Deniz Haydutluğu ve Uluslararası Hukuk, ISBN:9786054030538, USAK Yayınları, 2011
 • BATIR KEREM, Humanitarian Intervention in International Law European Conflicts NATO s Intervention to Kosovo, ISBN:978-3639237320, VDM Verlag, 2010
 • Translation of the acquis communautaire into Turkish - EC Project Nr.EuropeAid/112952/C/SV/TR , Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2004
 • Seminars for the Improvement of Human Rights Situation in Turkey , Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2002
 • Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2017
 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
 • Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Yeri: Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Örnekleri, DEMET BAYRAKTAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Dünyası'nda yapısal sorunların çözümünde uluslararası kuruluşların rolü, HÜSEYİN YILDIRIM, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • ERMENİLERİN LOBİCİLİK FAALİYETLERİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ, EMİNE SEYREK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Devam eden
 • Arap Baharı sonrası Akdeniz'de yaşanan düzensiz göçün Avrupa Birliği kapsamında güvenlik boyutu ve uluslararası hukuk açısından incelenmesi, FERİT MALKARA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Soğuk Savaş sonrası NATO'nun icra ettiği askeri müdahalelerin Türkiye perspektifinden incelenmesi, MUSTAFA OK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Arap Baharı sonrası Ortadoğu'daki statüko karşıtı yapılanmaların Türkiye'nin güvenlik stratejilerine etkileri, ÜNAL BAYRAKTAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO'NUN İCRA ETTİĞİ ASKERİ MÜDAHALELERİN SONUÇLARI VE BU SONUÇLARIN TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ., MUSTAFA OK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti: NATO-Rusya ilişkilerinde Baltık Devletlerin Rolü, HATİCE İREM ÇELİK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Devam eden
 • ARAP BAHARI SONRASI BÖLGEDEKİ YAPILANMALARIN TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK STRATEJİLERİNE ETKİLERİ, ÜNAL BAYRAKTAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Enerji arzı güvenliği bakımından Avrupa'nın Rusya Federasyonu'na bağımlılığı, ANIL ÇAĞLAR ERKAN, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği'nde yerellik ilkesi ve Avrupa Birliği mali yardımları bağlamında kalkınma ajansları, MERVE MESÇİOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kamuoyu ile etkileşim çerçevesinde Avrupa Anayasası'ndan Lizbon Antlaşması'na Avrupa Birliği, IŞIL ÇÖKEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Filistin-İsrail arasındaki temel sorunlar ve Uluslararası Hukuk, İLHAN ARAS, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Filistin-İsrail arasındaki temel sorunlar ve Uluslararası Hukuk, İLHAN ARAS, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • EU& Turkey's Competition Law regarding to vertical restrictive practices: Model sector: Tractor and agricultural equipments, ÜLKER ASLI BERBEROĞLU, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa kimliğinde Türkiye'nin yeri: Avrupa'daki Türk imgesinin Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri, FİLİZ ÇOBAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Jean Monnet Bursu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Hukuk

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön