İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Formlar

Form No Form Adı                                                                Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans
1A Danışman Bildirim Formu
1B Danışman Değişikliği Formu
1C İkinci Danışman Bildirim Formu
2A Tez Konu Bildirim Formu  
2B Tez Konu Değişikliği Formu  
2C Dönem Projesi Konu Bildirim Formu    
2D Dönem Projesi Konu Değişikliği Formu    
3A Ders Ekle / Çıkar Formu
4A Öğrenci İlişik Kesme Formu
5A Enstitü Başvuru Formu
5B Applications Form for MA and PH.D Programs
5C Özel Öğrenci Başvuru Formu  
6A Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu    
6B Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu    
7A Doktora Tez İzleme Jüri Bildirim Formu    
7B Doktora Tez İzleme Sınavı Bildirim Formu    
7C Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarihi Bildirim Formu    
7D Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu    
7E Doktora Tez İzleme Tutanak Formu    
8A Tez Sınavı Jüri Öneri Formu  
8B Tez Sınavı Tutanak Formu  
8C Tez Degerlendirme Formu  
8D Tez Teslim Formu  
8E Dönem Projesi Onay Formu    
9A Kontenjan Bildirim Formu      
10A Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu      
10B Giriş Sınavı Tutanağı Formu      
11A Tez Çalışması Orjınallik Raporu Formu  
11B Originality Report  
12A Diger Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alma Formu  
13A Harç İade Formu
14A İlişik Kesme Dilekçe Örneği
15A İntibak Dilekçe Örneği
16A Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği
17A Mezuniyet Dilekçe Örneği
18A Ders Telafi Formu       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat