İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 

Uluslararası alanda kabul gören bir eğitim vermek, alan araştırmalarına dayalı ve toplumun ufkunu açan lisansüstü tezler hazırlatmak, eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile sosyal bilimlerin değişik anabilim dallarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

 

Sosyal bilimler alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır. 

 

Menüyü Kapat