İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Anabilim Dalları (Doktora)

1- İŞLETME ANABİLİM DALI

    A-İşletme Doktora Programı (Türkçe)

2- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

    A-Turizm İşletmeciliği Doktora Programı (İngilizce)

3- MALİYE VE MALİ YÖNETİM ANABİLİM DALI

    A-Maliye ve Mali Yönetim Doktora Programı (Türkçe)

4- TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

    A-Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (Türkçe)    

5- TARİH ANABİLİM DALI

    A-Tarih Doktora Programı Programı (Türkçe)

6- FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

    A-Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı (Türkçe)

7- ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

    A-Uluslararası İlişkiler Doktora Programı (Türkçe)

8- SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

    A-Sosyoloji Doktora Programı (Türkçe)

9- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

    A-Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı (Türkçe)

10- FELSEFE ANABİLİM DALI

    A-Felsefe Doktora Programı (Türkçe)

11- MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

    A-Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı (Türkçe)

12- TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

    A-Türk İslam Arkeolojisi Doktora Programı (Türkçe)

Menüyü Kapat