İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine (Mezuniyet İşlemleri Hk.)

Değerli Öğrencilerimiz;

Enstitümüz 26.04.2022 Tarih ve 2022/12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,

 

2020-2021 Akademik Yılı Bahar dönemi ve öncesinde Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin azami süreleri, 2021-2022 Akademik Yılı bahar dönemi itibariyle (kayıt dondurma haricinde) sona erecektir.

Mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz;

Derslerin not ilanı yapılmasından sonra; "Bitirme Projesini" en geç 20 Temmuz 2022 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdadır.

    Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 12–(1):

"Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir."

 

NOT:

1-Bu tarihten sonra teslim edilen evraklar işleme alınmayacaktır.

2-Formlar word ortamında doldurulmalı ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.

*İmzasız ve/veya eksik imzalı evrak teslim alınmayacaktır.

 

İlgili formlar ve tezsiz yüksek lisans süreci ile ilgili bilgilendirme için tıklayınız.

İlgili formlar ve uzaaktan öğretim tezsiz yüksek lisans süreci ile ilgili bilgilendirme için tıklayınız.

 

Not: Dönem Projesini Ensitüye teslim eden öğrencilerimiz UBYS üzerinden ilişki kesme sürecini başlatmalıdır.

         Bilgilendirme için tıklayınız.

Menüyü Kapat