İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Hakkında

Enstitü Hakkında

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuştur.


Vizyon

Vizyonumuz; sosyal bilimler alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.


Misyon

Misyonumuz; uluslararası alanda kabul gören bir eğitim vermek, alan araştırmalarına dayalı ve toplumun ufkunu açan lisansüstü tezler hazırlatmak, eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile sosyal bilimlerin değişik anabilim dallarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 

 

 

 


 

Menüyü Kapat