İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

1-İŞLETME ANABİLİM DALI

            A)İşletme

           B)Muhasebe ve Finansman

2-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

            A)Turizm İşletmeciliği

3-MALİYE VE MALİ YÖNETİM ANABİLİM DALI

            A)Maliye ve Mali Yönetim

            B)Maliye Yönetim, Denetim ve Finans

4-TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

            A)Temel İslam Bilimleri

5-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

            A)Yaratıcı Yazarlık

6-ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

            A)Uluslararası İlişkiler

7-SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

            A)Sosyoloji

8-TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

            A)Türk İslam Arkeolojisi

9-MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

            A)Medya ve İletişim Çalışmaları

10-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİM ANABİLİM DALI

            A)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

11-PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

            A)Aile Danışmanlığı

12-FİNANSAL EKONOMİ ANABİLİM DALI

            A)Finansal Ekonomi

13-SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

            A)Sağlık Yönetimi

14-KÜRESEL YÖNETİŞİM VE SİYASET ANABİLİM DALI

            A)Küresel Yönetişim ve Siyaset

15-İKTİSAT ANABİLİM DALI

            A)Yönetim Ekonomisi

16-SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI

            A)Turist Rehberliği

17-GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI

            A)Gastronomi ve Mutfak Sanatları

18-COĞRAFYA ANABİLİM DALI

            A)Coğrafya

19-MALİYE ANABİLİM DALI

            A)Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları

20-İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM ANABİLİM DALI

            A)İç Denetim ve Bağımsız Denetim

21-MANEVİ DESTEK VE DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

            A)Manevi Destek ve Danışmanlık

22-PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MARKA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

            A)Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi

23-OSMANLI ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

            A)Osmanlı Çalışmaları

24-TEMEL SANAT EĞİTİMİ ANASANAT DALI

                        B)Kültür ve Sanat Yönetimi

25-BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

            A)Bilgi ve Belge Yönetimi

 

Menüyü Kapat