İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Programları

1-İŞLETME ANA BİLİM DALI

            A)İşletme

2-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI

            A)Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

3-MALİYE VE MALİ YÖNETİM ANA BİLİM DALI

            A)Maliye ve Mali Yönetim

4-TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

            A)Temel İslam Bilimleri

            B)Kur'an- Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

5-TARİH ANA BİLİM DALI

            A)Tarih

6-FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

            A)Felsefe ve Din Bilimleri

7-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

            A)Türk Dili ve Edebiyatı

8-ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI

            A)Uluslararası İlişkiler

9-SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI

            A)Sosyoloji

10-FELSEFE ANA BİLİM DALI

            A)Felsefe

11-TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

            A)Türk İslam Arkeolojisi

12-MEDYA VE İLETİŞİM ANA BİLİM DALI

            A)Medya ve İletişim Çalışmaları

13-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİM ANA BİLİM DALI

            A)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

14-PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI

            A)Klinik Psikoloji

15-İKTİSAT ANA BİLİM DALI

            A)İktisat

16-COĞRAFYA ANA BİLİM DALI

            A)Coğrafya

Menüyü Kapat