İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süreci

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, en az 10 ders ve dönem projesi olmak üzere toplam en az 90 AKTS' den oluşur.
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

DERS SEÇİMİ VE KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Ders kaydı yapılmadan önce dönemlik harç ücreti yatırılmalıdır.

  "Harç ücretinin yatırılacağı banka: Ziraat Bankası-Mobil veya ATM"

  "Harç ücretinin yatırılacağı hesap: Her öğrenci için T.C. numarası"

 • Öğrenci, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine uygun dersleri seçmelidir.
 • Kayıtlanmanın kesinleşmesi için kayıt tarihleri içerisinde danışman onayı gerekmektedir.

Eğitim Katoloğunu görmek için tıklayınız.

 • Ders seçimi öğrenci ve danışman sorumluluğundadır. Eğitim kataloğu incelenerek ders kaydı tamamlanmalıdır.
 • Akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanın onayı ile UBYS üzerinden ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Kayıt tarihleri dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

Dersler ve Sınavlar

 • Öğrenciler teorik derslere en az %70 oranında devam etmek zorundadır.
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ara sınav/vize (%40) ve yarıyıl sonu/final (%60) yapılmaktadır.
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersin başarılı sayılabilmesi için, en az CC (70) notu alınmalıdır.
 • Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi aynı ders ile seçmeli dersi ise başka bir ders ile telafi edebilir.
 • Dönem projesi dersinin notu, 3. yarıyılın sonunda projesini teslim ettikten sonra başarılı (G) veya başarısız (K) olarak verilir.

PROJE ÖNERİSİ (PROJE KONUSU BELİRLENMESİ)

 • Dönem proje konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili imzalar tamamlanarak Enstitüye bildirilir.

      Proje Öneri Formu için tıklayınız

 • Dönem proje konusu, EYK kararıyla kesinleştikten sonra en geç bir ay içinde ilgili imzalar tamamlanarak Enstitüye bildirilmesiyle dönem projesi konusunda değişiklik yapılabilir.

            Proje Öneri Değişikliği Formu için tıklayınız

PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

 • İlgili eğitim kataloğundan en az 10 farklı dersin ve dönem projesininin "başarılı" olarak tamamlanması ve
 • Gerekli belgelerin Enstitü'ye teslim etmesi ile tamamlanması ile sonuçlandırılır.

"Dönem projesi danışmanın onayı ve EABD uygun görmesiyle tamamlanır."

MEZUNİYET İŞLEMLERİ

Dönem projesi Enstitünün öngördüğü koşullara uygun biçimde,

"Dönem projenizi bastırılmadan önce danışman ve anabilim dalı başkanının imzası alınmalıdır."

"Dönem projesi onay formu aynı zamanda projeniz basılı ve CD bölümünde yer almalıdır."

YÖNETMELİK VE YÖNERGE

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmelik

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

Bilgi ve/veya Soru için, Enstitü Öğrenci İşleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci İşleri İletişim bilgileri için tıklayınız


Menüyü Kapat