İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine (Diploma Basımı)

Değerli Mezunlarımız,

-Diploma ve diploma eklerinin basımı tamamlanmıştır. Enstitümüzden teslim alabilirsiniz. 

*Diploma teslimi öğrencinin kendisine veya noter onaylı belge ile adına herhangi birine teslim edilir.


Teslim Almaya Gelirken;

1- Nüfus Cüzdanının Aslını ve Bir Adet Fotokopisini yanınızda getirmeniz zorunludur. Aksi durumda diploma teslim edilmeyecektir.

2- Yabancı Uyruklu mezun öğrencilerimiz, ayrıca www.turkiyemezunlari.gov.tr adresine girerek "mezun formunudoldurması ve  çıktısını getirmesi zorunludur. Aksi durumda diploma teslim edilmeyecektir.

 

 

 

Menüyü Kapat