İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Tez Öneri ve Tez İzleme Savunmaları Hk.

Değerli Öğrencilerimiz;

Enstitümüz 26.04.2022 Tarih ve 2022/12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı doktora programlarımızda yapılan tez öneri ve tez izleme savunmaları en geç 12.08.2022 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğümüze teslim edilmesine karar verilmiştir.

 

NOT:

1-Bu tarihten sonra teslim edilen evraklar işleme alınmayacaktır.

2-Formlar word ortamında doldurulmalı ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.

*İmzasız ve/veya eksik imzalı evrak teslim alınmayacaktır.

3-Sınavlar yüz yüze veya çevrimiçi (online) yapılabilir. Çevrimiçi yapılan sınavların kayıtları Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.

4-Kayıt yaptırıp yaptırmadığında bakılmaksınız Enstitü tarafından kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan süresi içerisinde rapor sunmayan öğrencinin tez/sanat çalışması izleme sınavı başarısız sayılır.

5-Kayıt yaptırıp yaptırmadığında bakılmaksınız tez/sanat çalışması izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak, üst üste iki veya toplamda üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

İlgili formlar ve doktora süreci ile ilgili bilgilendirme için tıklayınız.

Menüyü Kapat