Müdür Yardımcıları

Doç. Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL


 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1996 yılı mezunudur. 2000’de Ege Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 2007 yılında da Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Sanatı Doktora eğitimini tamamladı. 1997 yılında Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Okutman olarak çalışmaya başlayan Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL 1999-2014 yılları arasında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda önce Araştırma Görevlisi sonra da öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL 2014 yılında atandığı, Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümün’deki görevini öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri, bildirileri bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda Türk Tarih Kurumu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde araştırmacı, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda ise üye olarak görev almıştır. Dr. Çağlıtütüncigil 2014 Kasım ayından itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Bölüm'ünde Doç. Dr. ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

İletişim:

Tel: 0232 329 3535  Dahili:8545

E-Mail: ersel.caglitutuncugil@ikcu.edu.tr

 

 

 

Doç. Dr. Murat ESEN


 

 

Şubat 1979’da Bursa/Mustafakemalpaşa’da doğan Dr. Esen ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini aynı ilçede tamamladı. 1997 yılında Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl, Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi, İşletme Muhasebe ve Ticaret öğretmenliği bölümünde lisans eğitimine başlamış ve 2001 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak meslek hayatına başlamış; yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Yönetim Organizasyon programında tamamlamıştır. Öğretim görevliliğini yürüttüğü süre içerisinde, Bölüm başkan yardımcılığı, Uzaktan Eğitim programları koordinatörlüğü gibi görevler yürütmüş ve 2011 yılı Güz döneminde Litvanya Siauliai College Bussiness Administration bölümünde misafir öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 2012 Ocak ayından itibaren Yükseköğretim Kurulu Kurumsal Gelişim projesinde danışmanlık görevini yürüten Dr. Esen, 2013 Şubat ayından itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde Doç. Dr. ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Ayrıntılı CV için tıklayınız

İletişim:

Tel: 0232 329 3535  Dahili:2101

E-Mail: murat.esen@ikcu.edu.tr

 

 


Başa Dön