İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları                                                                                                                                                    

1. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

2. İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

3. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

4. Finansal Ekonomi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

5. Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)    

6. Küresel Yönetişim ve Siyaset Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

7. Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

8. İç Denetim ve Bağımsız Denetim Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

9. Türk-İslam Arkeolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

10. Maliye ve  Mali Yönetim Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

11. Manevi Bakım ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

12. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

13. Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

1. İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

2. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 

3. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 

4. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

5. Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

6. Finansal Ekonomi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 

7. Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 

8. Küresel Yönetişim ve Siyaset Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

9. Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

10. Maliye ve  Mali Yönetim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

11. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

12. Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

13. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

14. Türk-İslam Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

15. Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

16. Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe)

 

 

Doktora Programları

1. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı (İngilizce)

2. İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı (Türkçe)

3. Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Doktora Programı (Türkçe)

4. Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı (Türkçe)

5. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı (Türkçe)

 

Menüyü Kapat