İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet işlemleri

Örnek Tezi görmek için tıklayınız. 

 

Tez savunma sınavından önce;

1) 8A-Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı Başkanı imzası gerekir)

2) 8D-Tez Teslim Formu (Danışman imzası gerekir)

3) 11A-Tez Çalışması Orjinallik Formu ve Raporu (Öğrenci ve Danışman imzası gerekir)

Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları için tıklayınız.

4) Tez yazım klavuzuna uygun spiralli 1 adet tez.

Tez savunma sınavı sırasında;

1) 8B-Tez Sınavı Tutanak Formu (1 Adet)

2) 8C-Tez Değerlendirme Formu (Her Jüri Üyesi için 1 Adet)

*Bu iki form Enstiden alınacaktır.

Tez savunma sınavından sonra; (Başarı durumunda)

1) Tez sınavı Tutanak formu ve Tez değerlendirme formu (3 gün içerisinde)

2) 2 Adet ciltlenmiş tez (Enstitüden örnek bir teze bakınız)

3) 2 Adet CD (İçerisinde PDF Formatında teziniz bulunmalı)

4) 2 Adet Tez Veri Giriş Formu (Linke tıklayınız)

5) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

6) 1 Adet Mezuniyet Dilekçesi ( Formlar - 17A )

7) 1 Adet İlişik Kesme Belgesi ( Formlar - 4A )

En geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilir.

Formlara Enstitü sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Menüyü Kapat