İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Programı Mezuniyet İşlemleri

Tezinizi aşağıdaki örnek şablon üzerinden hazırlayınız.

Şablon için tıklayınız.

*Tezin içeriğinde kişisel veriler (ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, doğum yeri-tarihi, email, telefon, adres, fotoğraf) yer almamalıdır.

 

Tez savunma sınavından önce;

1) 8A-Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı Başkanı imzası gerekir)

2) 8D-Tez Teslim Formu (Danışman imzası gerekir)

3) 11A-Tez Çalışması Orjinallik Formu ve Raporu (Öğrenci, Danışman ve Anabilim Dalı Başkanı imzası gerekir)

Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları için tıklayınız.

4) Tez yazım klavuzuna uygun spiralli 1 adet tez.

5) Makale

    a)2019-20 Bahar Öncesi Kayıtlanan: Doktora tez aşamasındaki bir öğrencinin en az bir adet bilimsel makalesinin uluslararası indekslerce taranan bir dergide yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır. Sanatta Yeterlik öğrencileri için bu şart aranmamaktadır.

    b)2019-20 Bahar ve Sonrası Kayıtlanan: Öğrencinin tez / sanat çalışması savunma sınavına girebilmesi için doktora tezi / sanat çalışmasıyla ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ÜAK'ın ilgili doçentlik temel alanı kapsamındaki güncel alan indeksleri veya ULAKBİM TRDizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlamış ve Enstitüye ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Bu yayın danışmanla birlikte yapıldığı durumlarda öğrencinin adı birinci isim olmalıdır.

 

Tez savunma sınavı sırasında;

1) 8B-Tez Sınavı Tutanak Formu (1 Adet)

2) 8C-Tez Değerlendirme Formu (Her Jüri Üyesi için 1 Adet)

*Tez konu başlığında bir değişiklik var ise, "8B-Tez Sınavı Tutanak Formu" formuna nihai hali yazılmalıdır.

 

Tez savunma sınavından sonra; (Başarı durumunda)

1) Tez sınavı Tutanak formu ve Tez değerlendirme formu (3 gün içerisinde)

2) 1 Adet ciltlenmiş tez (Enstitüden örnek bir teze bakınız)

3) 1 Adet CD (İçerisinde PDF Formatında teziniz bulunmalı)

4) 1 Adet Tez Veri Giriş Formu (Linke tıklayınız)

5) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

6) 1 Adet Mezuniyet Dilekçesi ( Formlar - 17A )

7) 1 Adet İlişik Kesme Belgesi ( Formlar - 4A )

8) Öğrenci Kimliği

En geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilir.

Formlara Enstitü sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Not: Tezini Ensitüye teslim eden öğrencilerimiz UBYS üzerinden ilişki kesme sürecini başlatmalıdır.

         Bilgilendirme için tıklayınız.

Menüyü Kapat