İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezli Yüksek Lisans Programı Formları

Form No Form Adı                                                                Formun Teslim Edileceği Yer
1A Danışman Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
1B Danışman Değişikliği Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
1C İkinci Danışman Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
2A Tez Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
2B Tez Konu Değişikliği Formu Enstitü Öğrenci İşleri
3A Ders Ekle / Çıkar Formu Enstitü Öğrenci İşleri
4A Öğrenci İlişik Kesme Formu Enstitü Öğrenci İşleri
5C Özel Öğrenci Başvuru Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8A Tez Sınavı Jüri Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8B Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8C Tez Degerlendirme Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8D Tez Teslim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
10A Lisansüstü Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
11A Tez  Orjinallik  Formu Enstitü Öğrenci İşleri
11B Originality Report Enstitü Öğrenci İşleri
12A Diger Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alma Formu Enstitü Öğrenci İşleri
13A Harç İade Formu Enstitü Mali İşler
14A İlişik Kesme Dilekçe Formu Enstitü Öğrenci İşleri
15A Ders İntibak Formu Enstitü Öğrenci İşleri
16A Kayıt Dondurma Formu Enstitü Öğrenci İşleri
17A Mezuniyet Formu Enstitü Öğrenci İşleri
20A Mazeret Sınavı Formu Enstitü Öğrenci İşleri
Menüyü Kapat