İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezsiz Yüksek Lisans Formları

No Form Adı                                                                Formun Teslim Edileceği Yer
1A Danışman Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
1B Danışman Değişikliği Formu Enstitü Öğrenci İşleri
1C İkinci Danışman Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
2C Dönem Projesi Konu Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
2D Dönem Projesi Konu Değişikliği Formu Enstitü Öğrenci İşleri
3A Ders Ekle / Çıkar Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8E Dönem Projesi Onay Formu Enstitü Öğrenci İşleri
13A Harç İade Formu Enstitü Mali İşler
14A İlişik Kesme Dilekçe Örneği Enstitü Öğrenci İşleri
15A İntibak Dilekçe Örneği Anabilim Dalı
16A Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği Enstitü Öğrenci İşleri
17A Mezuniyet Dilekçe Örneği Enstitü Öğrenci İşleri
Menüyü Kapat