İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Programı Formları

Form No Form Adı                                                                Formun Teslim Edileceği Yer
1A Danışman Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
1B Danışman Değişikliği Formu Enstitü Öğrenci İşleri
1C İkinci Danışman Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
2A Tez Konu Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
2B Tez Konu Değişikliği Formu Enstitü Öğrenci İşleri
3A Ders Ekle / Çıkar Formu Enstitü Öğrenci İşleri
4A Öğrenci İlişik Kesme Formu Enstitü Öğrenci İşleri
5C Özel Öğrenci Başvuru Formu Enstitü Öğrenci İşleri
6A Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
6B Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu Enstitü Öğrenci İşleri
7A Doktora Tez İzleme Jüri Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
7B Doktora Tez İzleme Sınavı Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
7C Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarihi Bildirim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
7D Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu Enstitü Öğrenci İşleri
7E Doktora Tez İzleme Tutanak Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8A Tez Sınavı Jüri Öneri Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8B Tez Sınavı Tutanak Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8C Tez Degerlendirme Formu Enstitü Öğrenci İşleri
8D Tez Teslim Formu Enstitü Öğrenci İşleri
11A Tez Çalışması Orjınallik Raporu Formu Enstitü Öğrenci İşleri
11B Originality Report Enstitü Öğrenci İşleri
12A Diger Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alma Formu Anabilim Dalı
13A Harç İade Formu Enstitü Mali İşler
14A İlişik Kesme Dilekçe Örneği Enstitü Öğrenci İşleri
15A İntibak Dilekçe Örneği Anabilim Dalı
16A Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği Enstitü Öğrenci İşleri
17A Mezuniyet Dilekçe Örneği Enstitü Öğrenci İşleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat